Ing. David Šimurda, Ph.D.


Funkce:  Zástupce vedoucího oddělení
Oddělení:  Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Telefon: 266053303
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: H-1340-2014
ORCID:
LinkedIn: Linkedin
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/David-Simurda

2011: Ph.D., ČVUT FSI Praha, obor Termomechanika a mechanika tekutin
2006: Ústav termomechaniky AV ČR
2006: Ing., ČVUT FSI Praha, obor Aplikovaná mechanika
2004: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Spolková republika Německo, stáž (2měsíce)
2002/2003: University of Glasgow, Velká Británie, studijní pobyt (9 měsíců)

Vybrané publikace

Šimurda D., Psota P., Šidlof P., Kielb R., Luxa M., Hála J., Lepičovský J.: Optical Measurement and Visualization of Transonic Airflow in a Compressor Blade Cascade. Journal of Visualization. (2023) Vol. 26, nr. 3 , pp. 529-549.

Lepičovský J., Šimurda D., Kielb R. E., Šidlof P., Štěpán M.: Quasi-Dynamic Approximation of Unsteady Pressure Distribution for Transonic Airfoils in Flutter. ASME. J. Turbomach. (2023) 145(8):081010

Psota P., Çubreli G., Šimurda D., Šidlof P., Kredba J., Stašík M., Lédl V.: Noise-resistant two-wavelength interferometry for single-shot measurement of high-gradient flows. Optics and Lasers in Engineering. May (2023). Vol. 164, nr. 107505

Šidlof P., Šimurda D., Lepičovský J., Štěpán M., Vomáčko V.: Flutter in a simplified blade cascade: Limits of the quasi-steady approximation. Journal of Fluids and Structures. July (2023). Vol. 120,  nr. 103913.

Šimurda, D., Fürst, J., Hála, J. et al. Near-Wall Flow in the Blade Cascades Representing Last Rotor Root Sections of Large Output Steam Turbines. J. Therm. Sci. 30, 220–230 (2021). https://doi.org/10.1007/s11630-020-1246-x

Lepicovsky, J., and Simurda, D. (October 10, 2018). "Past Developments and Current Advancements in Unsteady Pressure Measurements in Turbomachines." ASME. J. Turbomach. November 2018; 140(11): 111005. https://doi.org/10.1115/1.4040419

Radnic, T., Hála, J., Luxa, M., Šimurda, D., Fürst, J., Hasnedl, D., and Kellner, J. (July 31, 2018). "Aerodynamic Effects of Tie-Boss in Extremely Long Turbine Blades." ASME. J. Eng. Gas Turbines Power. November 2018; 140(11): 112604. https://doi.org/10.1115/1.4040093

Luxa M., Příhoda J., Šimurda D., Straka P., Synáč J. (2016). Investigation of the Compressible Flow through the Tip-Section Turbine Blade Cascade with Supersonic Inlet. Journal of Thermal Science., Vol. 25, Issue. 2, pp. 138-144

Šimurda, D. ; Luxa, M. ; Šafařík, P. ; Synáč J. ; Rudas B. Aerodynamic Data for Two Variants of Root Turbine Blade Sections for a 54" Turbine Rotor Blade. ASME Paper GT2014-25323. In Proceedings of ASME Turbo Expo 2014 : Power for Land, Sea and Air. Düsseldorf : ASME, 2014.

Šimurda D., Fürst J., Luxa M. (2013). 3D Flow Past Transonic Turbine Cascade SE 1050 - Experiment and Numerical Simulations. Journal of Thermal Science., Vol. 22, Issue. 4, pp. 311-319.

Dvořák R., Šafařík P., Luxa M., Šimurda, D. Optimizing the Tip Section Profiles of a Steam Turbine Blading. ASME Paper TBTS2013-2027. In Proceedings of ASME Turbine Blade Tip Symposium. Hamburg: ASME, 2013.

Šimurda, D. ; Luxa, M. ; Šafařík, P. Aerodynamic Investigations of Root Sections of Long Rotor Blades Applied at the Last
Stages of Steam Turbines. ASME Paper GT2012-68043. In Proceedings of ASME Turbo Expo 2012: Power for Land, Sea and Air GT2012. Copenhagen: ASME, 2012. S. 1-10.

Šimurda, D. ; Luxa, M. ; Šafařík, P. Aerodynamic Research on the MCA – Type Compressor Blade Cascade. ASME Paper GT2010-22153. In Proceedings of ASME Turbo Expo 2010: Power for Land, Sea and Air GT2010. Glasgow : ASME, 2010. S. 1-10. ISBN 978-0-7918-3872-3.

Šimurda, D. ; Luxa, M. ; Synáč, J. ; Šafařík, P. Aerodynamic Research on the Tip Sections of a Long Turbine Blade. ASME Paper GT2008-50096. In Proceedings of ASME Turbo Expo 2008 : Power for Land, Sea and Air. Berlín : ASME, 2008. S. 1-8. ISBN 0-7918-3824-2.

Šimurda, D. ; Luxa, M. ; Šafařík, P. ; Synáč, J. Aerodynamic Research on the Midsection of a Long Turbine Blade. Task Quarterly: scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk, 2008, Roč. 12, 3-4, s. 135-145. ISSN 1428-6394.

Šimurda, D. ; Popelka, L. ; Zelený, L. ; Matějka, M. Wing Body Interaction: CFD and In-Flight Testing. In Proceedings of the 19th International Symposium on Transport Phenomena. Reykjavík : University of Iceland Faculty of Industrial Engineering, Mechanical Engineering and Computer Science, 2008. S. 1-6. ISBN N.

Granty

2023–2026LUAUS23231Příčiny a mechanismy vzniku flutteru a nesynchronních vibrací v moderních turbostrojích pracujících v širokém rozsahu pracovních režimů