Lecture

Seminář „5 let výzkumného programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21“

Ve středu 26. února 2020 se v Ústavu termomechaniky AV ČR v Praze konal seminář „5 let výzkumného programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21″, který představil výsledky a cíle jednotlivých výzkumných témat programu.

Seznam prezentací:

J. Plešek (koordinátor programu, ÚT AV ČR): Úvod

Výzkumné téma Nanostrukturní materiály pro konverzi a skladování energie

L. Kavan (ÚFCH-JH AV ČR): Nanostrukturní materiály pro konverzi a skladování energie
M. Zukalová: Anorganické materiály na bázi ternárních oxidů pro pokročilé Li a Na baterie
A. Fejfar (FZÚ AV ČR): Nanomateriály pro fotovoltaické články se strukturou IBC SHJ připravené pro průmyslovou výrobu, jejich diagnostika a očekávané uplatnění
T. Němec (ÚT AV ČR): Syntéza nanomateriálů pomocí jiskrového výboje s využitím pro vodíkové technologie

Výzkumné téma Efektivní využití obnovitelných zdrojů energie a inteligentní přenos energie

E. Pelikán (ÚI AV ČR): Efektivní využití obnovitelných zdrojů energie a inteligentní přenos energie
P. Krč (ÚI AV ČR): Energetické interakce budov a venkovního městského prostředí
O. Samek (ÚPT AV ČR): Diagnostika biomasy z hlediska energetického využití
V. Valouch (ÚT AV ČR): Synchronizace, řízení a kooperace výkonových měničů distribuovaných zdrojů energie v decentralizovaných sítích

Výzkumné téma Skladování energie v setrvačnících

J. Zapoměl (ÚT AV ČR): Skladování energie v setrvačnících

Výzkumné téma Skladování tepelné energie

J. Hrubý (ÚT AV ČR): Skladování tepelné energie: úvod, přehled a výhled
M. Bendová (ÚCHP AV ČR): Vyhodnocení aplikačního potenciálu iontových kapalin pro skladování tepelné energie
J. Kordík (ÚT AV ČR): Experimentální výzkum materiálů s fázovou změnou a nano-kapalin pro ukládání a transport tepla
H. Seiner (ÚT AV ČR): Rozvoj metodiky Brillouinovy spektroskopie pro charakterizaci materiálů pro energy-harvesting

Výzkumné téma Účinné a čisté postupy zpracování paliv

M. Punčochář (ÚCHP AV ČR): Účinné a čisté postupy zpracování paliv
M. Šyc (ÚCHP AV ČR): Energetické využití odpadů
M. Jeremiáš (ÚFP AV ČR): Plazmová pyrolýza odpadů

Výzkumné téma Zvyšování účinnosti elektráren

J. Hrubý (ÚT AV ČR): Zvyšování účinnosti elektráren: úvod, přehled a výhled
M. Brabec (ÚI AV ČR): Statistické modelování pro detailní analýzu BTT vibrodiagnostických dat
J. Hrubý (ÚT AV ČR): Statistický odhad nejistoty v termodynamických výpočtech pro energetické aplikace