Ing. Robert Cimrman, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika
Telefon: 266052834
Místnost:  M5309
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty