Ing. Petr Sedlák, Ph.D.


Funkce:  Zástupce vedoucího oddělení
Oddělení:  Oddělení D 5 – Ultrazvukové metody
Telefon: 266053672
Místnost:  M2110
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Vzdělání: Ing. (2002) v oboru Fyzikální inženýrství, FJFI ČVUT v Praze
Ph.D. (2008) v oboru Fyzikální inženýrství, FJFI ČVUT v Praze

Zaměstnání:
2003 – dnes Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i. (2003 – 2006 odborný pracovník VaV VŠ, 2008 – vědecký pracovník). Náplň práce: vývoj ultrazvukových metod – PE, RUS, SAW, fázové transformace v materiálech s tvarovou pamětí, simulace pevných látek
2005 – dnes Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze, Katedra inženýrství pevných látek

Vybrané publikace

http://www.researcherid.com/rid/G-9758-2014

Výuka

• Počítačové simulace kondenzovaných látek – Katedra inženýrství pevných látek, FJFI ČVUT
• Smart materiály a jejich aplikace – Katedra inženýrství pevných látek, FJFI ČVUT
• Seminář teorie pevných látek – Katedra inženýrství pevných látek, FJFI ČVUT

Granty

2022–2024GA22-20181SHeterogenita makro- a mikro- deformací v NiTi slitině s tvarovou pamětí řízená transformačně-indukovanou plasticit
2018–2021GA18-03834SJevy lokalizace v materiálech s tvarovou pamětí: experimenty a modelování
2017–2019GA17-04871SElasticita slitin titanu řízená teplotně a napěťově indukovanými fázovými
2013–2016GA13-13616SVyšetřování elastických vlastností materiálů připravených metodou intenzivní plastické deformace
2010–2012GAP108/10/1296Vývoj a charakterizace aktivních hybridních textilií s integrovanými NiTi vlákny mikronových průměrů s nanozrnnou strukturou
2009–2010GP106/09/P302Vývoj makroskopického termomechanického modelu pro materiály s tvarovou pamětí