prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Telefon: 266053824
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty

2009–2012GA103/09/0977Experimentální a numerické modelování turbulentního proudění s rozsáhlým odtržením
2007–2009GA101/07/1508Moderní matematické modely a numerické metody pro řešení turbulentního proudění ve vnitřní a vnější aerodynamice
2006–2008GA103/06/0461Modelování turbulentního proudění v uzavřených a otevřených kanálech se zvýšenou drsností stěn
2002–2004GA103/02/0545Měření struktury proudu k verifikaci matematických modelů ve vybraných hydraulických prvcích s možností jejich tvarové optimalizace
1998–2002GV101/98/K001Experimentální modelování a numerické řešení složitého prostorového proudění ve vnitřní a vnější aerodynamice