Ing. Jiří Plešek, CSc.


Funkce:  zástupce ředitele (statutární)
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266053213
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: G-7828-2014
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0001-8009-9845
LinkedIn: Linkedin
ResearchGate:


Současné zaměstnání a funkce

 • (od r. 2024) Člen odborného panelu Energetická transformace a udržitelná budoucnost k přípravě Národních priorit orientovaného výzkumu ČR
 • (od r. 2021) Člen Akademické rady AV ČR a předseda Rady Strategie AV21
 • (od r. 2017) Člen předsednictva Technologické agentury ČR
 • (od r. 2015) Předseda Komise pro energetiku AV ČR
 • (od r. 2021) Předseda Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou
 • (od r. 2021) Předseda Rady pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR
 • (od r. 2021) Zástupce ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR
 • (od r. 2022) Předseda Dozorčí rady Ústavu fyziky atmosféry AV ČR
 • (od r. 2021) Předseda Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR
 • (od r. 2021) Předseda Dozorčí rady Ústavu chemických procesů AV ČR
 • (od r. 2021) Předseda Dozorčí rady CARDAM s.r.o.
 • (od r. 2018) Čestný předseda vědecké rady Centra výzkumu Řež
 • (od r. 2012) Člen oborové rady pro doktorské studium, Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň
 • (od r. 2016) Člen Národní inovační platformy – Strojírenství, výroba a distribuce elektrické energie
 • (od r. 2017) Člen Dozorčí rady Fyzikálního ústavu AV ČR
 • (od r. 2017) Člen Hlavního výboru Společnosti pro mechaniku
 • (od r. 2017) Člen Rady pro konkurenceschopnost Středočeského kraje
 • (od r. 2017) Člen Regionální stálé konference Středočeského kraje
 • (od r. 2018) Člen koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity
 • (od r. 2019) Člen Pracovní skupiny pro strategii výzkumu, vývoje a inovace v oblasti energetiky a surovin MPO
 • (od r. 2022) Člen Národní rady pro vodík
 • (od r. 2022) Člen Vědecké rady FS ČVUT
 • (od r. 2022) Člen Vědecko-technické rady Czechatom a.s.
 • (od r. 2023) Člen Dozorčí rady Ústavu anorganické chemie AV ČR
 • (od r. 2023) Člen Rady Programu rozvoje aplikací a komercializace AV ČR

Předchozí zaměstnání a funkce

 • 2013–2021: ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR
 • 2015–2021: koordinátor výzkumného programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21
 • 2007–2012: zástupce ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR
 • 2003–2007: vedoucí oddělení D4 – Rázy a vlny v tělesech
 • 1999–2000: Fyzikální ústav AV ČR, Praha, částečný úvazek
 • 1997: vědecký pracovník Ústavu termomechaniky AV ČR
 • 1993–1997: výpočtář, VAMET s.r.o., BIC ČVUT Praha
 • 1992: Ústav termomechaniky AV ČR, částečný úvazek
 • 1984–1993: výzkumný a vývojový pracovník, SVÚSS, Praha – Běchovice

Vzdělání

 • 1992: CSc. – Modelování termoplastického chování materiálů a aplikace v metodě konečných prvků
 • 1984: Ing. v oboru Aplikovaná mechanika, Fakulta strojní ČVUT Praha

Organizační činnost a členství v odborných společnostech

Soukromé aktivity

Vybrané publikace

 • Parma, S., Červ, J., Adámek, V., Plešek, J.: Secular equations for Rayleigh waves in 2D anisotropic media – transition from the implicit to explicit representation. Int. J. Appl. Mech., 14(6), 2250058, 2022.
 • Mračko, M., Kober, J., Kolman, R., Převorovský, Z., Tkachuk, A., Plešek, J.: Finite element method based computational time reversal in elastodynamics: Refocusing, reconstruction and its numerical sensitivity. Mathematics and Computers in Simulation. 189, pp. 163-192, 2021.
 • Štefan, J., Parma, S., Marek, R., Plešek, J., Ciocanel, C., Feigenbaum, H.: Overview of an experimental program for development of yield surfaces tracing method. Appl. Sci., 11, 7606, 2021.
 • Mračko, M., Kober, J., Kolman, R., Převorovský, Z., Tkachuk, A., Plešek, J.: Finite element method based computational time reversal in elastodynamics: refocusing, reconstruction and its numerical sensitivity. Math. Comp. Simul., 189, pp. 163-190, 2020
 • Kopačka, J., Gabriel, D., Kolman, R., Plešek, J.: A large deformation frictionless contact treatment in NURBS-based isogeometric analysis. In: Comput. Exp. Meth. Struct., 11, Advances in Computational Coupling and Contact Mechanics, pp. 109-144, 2018.
 • Parma, S., Plešek, J., Marek, R., Hrubý, Z., Feigenbaum, H.P., Dafalias, Y.F.: Calibration of a simple directional distortional hardening model for metal plasticity. Int. J. Sol. Struct., 143, pp. 113-124, 2018.
 • Cimrman, R., Novák, M.,Kolman, R., Tůma, M., Plešek, J., Vackář, J.: Convergence study of isogeometric analysis based on Bézier extraction in electronic structure calculations. Appl. Math. Comp., 319, pp. 138-152, 2018.
 • Kopačka, J., Tkachuk, A., Gabriel, D., Kolman, R., Bischoff, M., Plešek, J.: On stability and reflection-transmission analysis of the bipenalty method in contact-impact problems: a one-dimensional, homogeneous case study. Int. J. Numer Meth. Engrg., 113, pp. 1607-1629, 2018.
 • Kloc, L., Sklenička, V., Dymáček, P., Plešek, J.: New creep constitutive equation for finite element modelling including transient effects. Mech. Mater., 119, pp. 49-55, 2018.
 • Pařík, P., Plešek, J.: On the implementation of a direct solver for large finite element problems. Adv. Engng. Software, 113, pp. 2-6, 2017.
 • Kolman, R., Okrouhlík, M., Berezovski, A., Gabriel, D., Kopačka, J., Plešek, J.: B-spline based finite element method in one-dimensional discontinuous elastic wave propagation. Appl. Math. Modelling, 46, pp. 382-395, 2017.
 • Červ, J., Adámek, V., Valeš, F., Gabriel, D., Plešek, J.: Wave motion in a thick cylindrical rod undergoing longitudinal impact. J. Wave Motion, 66, pp. 88-105, 2016.
 • Kolman, R., Plešek, J., Červ, J., Okrouhlík, M., Pařík, P.: Temporal-spatial dispersion and stability analysis of finite element method in explicit elastodynamics. Int. J. Numer. Meth. Engrg., 106, pp. 113-128, 2016.
 • Kopačka, J., Gabriel, D., Plešek, J., Ulbin, M.: Assessment of methods for computing the closest point projection, penetration and gap functions in contact problems. Int. J. Numer. Meth. Engrg., 105, pp. 803-833, 2016.
 • Marek, R., Plešek, J., Hrubý, Z., Parma, S., Feigenbaum, H.P., Dafalias, Y.F.: Numerical implementation of a model with directional distortional hardening. ASCE J. Eng. Mech., 141, No. 12, 04015048 (10 pages), 2015.
 • Kolman, R., Sorokin, S., Bastl, B., Kopačka, J., Plešek, J.: Isogeometric analysis of free vibration of simple shaped elastic samples. J. Acoust. Soc. Am., 137, No. 4., pp. 2089-2100, 2015.
 • Kolman, R., Plešek, J., Okrouhlík, M.: Complex wavenumber Fourier analysis of the B-spline based finite element method. J. Wave Motion, 51, No. 2, pp. 348–359, 2014.
 • Červ, J., Plešek, J.: Implicit and explicit secular equations for Rayleigh waves in two-dimensional anisotropic media. J. Wave Motion, 50, pp1105-1117, 2013.
 • Kolman, R., Plešek, J., Okrouhlík, M., Gabriel, D.: Grid dispersion analysis of plane square biquadratic serendipity finite elements in transient elastodynamics. Int. J. Numer. Meth. Engrg., 96, No.1, pp.1-28, 2013.
 • Feigenbaum, H.P. Dugdale, J., Dafalias, Y.F., Kourousis, K.I., Plešek, J.: Multiaxial ratcheting with advanced kinematic and directional distortional hardening rules. Int. J. Sol. Struct., 49, pp. 3063-3076, 2012.
 • Gabriel, D., Plešek, J., Kolman, R., Valeš, F.: Dispersion of elastic waves in the contact-impact problem of a long cylinder. J. Comp. Appl. Math., 234, pp. 1930-1936, 2010.
 • Plešek, J., Feigenbaum, H.P., Dafalias, Y.F.: Convexity of yield surfaces with directional distortional hardening. ASCE J. Eng. Mech., 136, No. 4, pp. 477-484, 2010.

Přednášky

  

Granty

2019–2021GA19-03282SVliv komplexních módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku
2019–2022LTAUSA18199Pokročilé fenomenologické modely plasticity a fázových transformací v moderních inženýrských materiálech
2017–2019GA17-12925SPevnost materiálů a strojních součástí na bázi železa. Víceškálový přístup
2015–2017GA15-20666SPokročilé fenomenologické metody plasticity a jejich aplikace v porušování strojních součástí
2014–2016LH - KONTAKT IIVývoj, validace a implementace modelů plasticity kovů s kinematickým a směrovým zpevněním
2010–2012ME10024Vývoj konstitutivních modelů plasticity ve výpočtové mechanice
2009–2013GA101/09/1630Numerické řešení stacionárních a nestacionárních problémů dispersního šíření vln v mechanických systémech na různých úrovních
2006–2008GA101/06/0914Numerické modelování velkých elasto-plastických deformací a aplikace v tváření kovů
2006–2009IAA100100637Real-space metoda pro výpočty elektronové struktury a totálních energií neperiodických systémů založená na metodě konečných prvků a pseudopotenciálu
2003–2005GA101/03/0331Simulace šíření únavových trhlin ve složitých provozních podmínkách metodou konečných prvků
1999–2001GA101/99/0834Metoda konečných prvků v nelineární mechanice kontinua a aplikace v problémech šíření trhlin