Otevřená věda 2023 dala křídla talentovaným středoškolákům

Pod vedením a mentorským dohledem Dr. Chandry Shekhara Prasada z Oddělení dynamiky a vibrací Ústavu termomechaniky absolvovali tři studenti vyšších ročníků středních škol roční stáž v oboru kosmonautiky/letectví v rámci programu vědeckých stáží pro talentované středoškoláky Otevřená věda 2023, které se konají na špičkových pracovištích Akademie věd ČR pod přímým vedením vědců a vědkyň. Jejich tématem byly „Metodiky a principy konstrukce víceúčelových letadel“. Projekt byl založen na vizionářském přístupu zaměřeném na integraci nejmodernější letové fyziky do konstrukčního procesu. Studenti měli možnost seznámit se s aerodynamikou letové fyziky a základními principy navrhování letadel včetně programování a využití výpočetních nástrojů pro simulaci a analýzu složitých aerodynamických proudění a aerostruktur.

Studijní program studentů zahrnoval praktické zkušenosti s nástroji CAD a 3D tiskem, což studentům umožnilo převést teoretické znalosti do hmatatelných prototypů. Pochopili význam kompozitních materiálů v moderním letectví, prozkoumali umění výroby kompozitních materiálů a naučili se techniky, které jsou klíčové pro výrobu lehkých a zároveň robustních součástí letadel. Aby si studenti dále ověřili své znalosti, pod vedením svého mentora navrhli, postavili a v praxi otestovali víceúčelové bezpilotní letadlo se skládacím křídlem (na fotografii).

Studenti svůj projekt představili na studentské konferenci Otevřené vědy, která se uskutečnila 22. až 24. listopadu 2023 v Praze.