Oslava 70. výročí založení Ústavu termomechaniky ve Vile Lanna

Ústav termomechaniky AV ČR oslavil své 70. narozeniny společenským večerem spojeným se křtem knihy „Ve znamení energie“ věnované historii Ústavu termomechaniky AV ČR a Ústavu pro elektrotechniku AV ČR, dvěma ústavům, které oba vznikly v roce 1953 a sloučily se v roce 2005. Ve Vile Lanna na Praze 6 přivítal ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR doc. Miroslav Chomát významné osobnosti Akademie věd ČR a české akademické obce, mezi nimi předsedkyni Akademie věd ČR prof. Evu Zažímalovou, místopředsedkyni AV ČR a členku předsednictva Akademické rady AV ČR dr. Ilonu Müllerovou, předsedu Vědecké rady AV ČR dr. Pavla Barana, děkana Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze doc. Miroslava Španiela a další významné osobnosti. Setkání se zúčastnili také bývalí ředitelé Ústavu termechaniky dr. Rudolf Dvořák, prof. Zbyněk Jaňour a dr. Jiří Plešek a bývalý ředitel Ústavu pro elektrotechniku prof. Viktor Valouch. Setkání bylo spojeno s křestem knihy autorského kolektivu z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR ve složení V. Dvořáčková, J. Šoukal, T. Gecko a M. Šmidrkalová.

Eva Zažímalová vyzvedla význam výsledků Ústavu termomechaniky AV ČR, které díky svému praktickému uplatnění dobře popularizují vědu u české veřejnosti, a popřála ústavu úspěšnou budoucnost. Jiří Plešek, člen Akademické rady AV ČR, který stál u zrodu myšlenky na vznik knihy, připomněl význam předchozích ředitelů na formování dnešního ústavu. Účastníci pak měli možnost vyslechnout si krátkou historii vzniku knihy z úst V. Dvořáčkové a několik hudebních vložek.

Své 70. narozeniny oslaví ústav také se svými zaměstnanci 20. listopadu 2023 ve svých prostorech v Praze.