prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (Emeritní pracovník)


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266053202
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Narozen 7. 5. 1941, Praha, Česká republika

Vzdělání, tituly
1963 Fakulta strojní, ČVUT, Praha, ing.,
1969 M.Sc.A, (Ecole Polytechnique, Montreal, Canada),
1974 CSc, (Ústav termomechaniky),
1994 docent, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, katedra materiálu, ČVUT, Praha,
2007 profesor, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, katedra materiálu, ČVUT, Praha.

Zaměstnání
1963 – 1968: pedagogický, později odborný asistent na katedře mechaniky, fakulty strojní, ČVUT v Praze,
1968 – 1969: stipendium na Ecole Polytechnique in Montreal, Canada,
1970 – dodnes: Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky,
1979 – dodnes: externí učitel na katedře materiálu, fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT, Praha.

Administrativní posty
1994 – 2002: Vedoucí oddělení Oddělení poddajných těles a šíření vln. Ředitel pilotního centra pro podporu náročného počítání,
1991 – 2003: Vědecký sekretář Československé, později České společnosti pro mechaniku, 1984 – 2002: Redaktor Bulletinu Československé, později České společnosti pro mechaniku,
1998 – 2003: Pokladník Middle European Association for Computational Mechanics,
1998 – 2002: člen vědecké rady Ústavu termomechaniky,
1998 – 2005: Secretary General of the EUROMECH Society
1998 – dodnes: Člen redakční rady Engineering Mechanics (The Czech Republic), Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences (Poland),
1993 – dodnes: Předseda komise pro udělování Babuškovy ceny,
Book Reviewer of Applied Mechanics Review,
Reviewer of the Journal of Sound and Vibration,
Reviewer of the Grant Agency of the Slovak Republic.
2008 – dodnes: Předseda České společnosti pro Mechaniku, Předseda Národního komité IUTAM

Vybrané publikace

Zvaná přednáška: The Quest for Truth, The third international conference on validation of computational mechanics models, Muenchen, June 16, 2014.
http://www.engineeringvalidation.org/?Knowledge_Exchange:2nd_KE_Workshop
http://www.nafems.org/events/other/vanessa3/

Kolman R., Plešek J., Okrouhlík M. Complex wavenumber Fourier analysis of the B-spline based finite element method. Wave Motion 51(2), 348–359, 2014.

Okrouhlík, M.: Slova, slova, slova – o ztížené možnosti porozumění. Bulletin České společnosti pro mechaniku, x/2014. Odevzdáno redakci 2014.

Okrouhlík, M.: Matlabu – numerické metody v inženýrství, II. Skripta, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, odevzdáno do tisku, 2014.

Okrouhlík, M.: Babička, integrální počet a smysl života. Poznámky k inženýrské výuce, Aula, časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku, roč. 21/2013, č. 2. pp. 139 – 148. Vydává Centrum pro studium vysokého školství, ISSN 1210-6658.

Okrouhlík, M.: Matematická sazba, Bulletin České společnosti pro mechaniku, 3/2013.

Okrouhlík, M.: Dispersion and time integration schemes in finite-element analysis – a practical pictorial manual. International Journal of Mechanical Engineering Education, Volume 41, Number 1 (January 2013), © Manchester University Press.

Okrouhlík, M.: The Quest for Truth, particularly in Mechanics. Estonian Journal of Engineering, 2013, Vol. 19, Issue 4, pp. 253–272.

Okrouhlík, M.: Matlabu – numerické metody v inženýrství, I. Skripta, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7414-524-7, 2012.

Okrouhlík, M.: Inženýrské výpočty v Matlabu. Skripta, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7414-518-6, 2012.

Okrouhlík, M.: Why is the stress tensor symmetric? International Journal of Mechanical Engineering Education, Volume 40, Number 4 (October 2012), © Manchester University Press.

OKROUHLÍK, M.: Impact induced stress wave energy flux. Validation of numerical and experimental approaches. International Conference on Vibration Problems 2011. September 5-8, 2011, Prague. Published in Springer Proceedings in Physics 139. Springer New York, 2011, ISBN 978-94-007-2068-8.

NÁPRSTEK, J., HORÁČEK, J., OKROUHLÍK, M., VERHULST, F. (editors): Vibration Problems ICOPV 2011. The 10th International Conference on Vibration Problems. Springer, New York, 2011. ISBN 978-94-007-2068-8.

OKROUHLÍK, M.: Jak je to s napětím? Bulletin České společnosti pro mechaniku. Vol. 2/2011, s. 7 – 16

OKROUHLIK, M., PTAK, S., VALDEK,U.: Self-assessment of Finite Element Solutions Applied to Transient Phenomena in Solid Continuum Mechanics, Engineering Mechanics, Vol. 16, 2009, No. 2, pp. 103-121.

OKROUHLIK, M.: Limits of computability within the scope of computational mechanics. Vydavatelství CVUT, ISBN. 978-80-01-03898-7, 2007.

OKROUHLIK, M.: When a ‘good agreement‘ is not enough. In: Sborník prednášek z V. mezinárodní konference Dynamika tuhých a deformovatelných teles. Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Ústí nad Labem. 3. – 4. října 2007. ISBN 80-7044-914-1.

GABRIEL, D. - PLESEK, J. - VALES, F. - OKROUHLIK, M.: Symmetry preserving algorithm for a dynamic contact-impact problem., III European Conference on Computational Mechanics. Dordrecht : Springer, 2006, Lisabon, s. 1-7. ISBN 1-4020-4994-3.

OKROUHLIK, M., PTAK, S., LUNDBERG, B.: Wave Energy Transfer in Percussive Rock Drilling. 6th European Solid Mechanics Conference, Budapest, 28 August – 1 September 2006.

LUNDBERG, B. – OKROUHLIK, M.: Efficiency of percussive rock drilling with consideration of wave energy radiation into the rock. Int. Journal of Impact Engineering. 32 (2006) 1573 - 1583.

OKROUHLIK, M.: Computational limits of FE transient analysis, The Seventh International Conference on Vibration Problems ICOVP 2005, Springer Proceedings in Physics, Turkey, Istanbul, 05 -09 September 2005, pp. 357 – 369.

OKROUHLIK, M. – PTAK, S.: Assessment of experiment by finite element analysis: Comparison, self-check and remedy, Strojnícky casopis, Vol. 56, 2005, No. 1.

PTAK, S. - TRNKA, J.- OKROUHLIK, M. - VESELY, E. - DVORAKOVÁ, P.: Comparison of numerically modelled and measured responses of a hollow cylinder under impact loads. Euromech solid mechanics conference: book of abstracts. Thessaloniki : Aristotle University of Thessaloniki, 2003 - s. 144-144

OKROUHLIK, M. - PTAK, S.: Torsional and bending waves in an axially impacted rod with a spiral groove. Euromech solid mechanics /5./ : Book of abstracts. Thessaloniki: Aristotle university of Thessaloniki, 2003 - s. 145-145.

HOSCHL, C. – OKROUHLIK, M.: Solution of Systems of Nonlinear Equations, Strojnícky casopis, Vol. 54, No. 4, pp. 197 – 227, 2003.

OKROUHLIK, M. – PTAK S.: Numerical Modeling of Axially Impacted Rod with a Spiral Groove, Engineering Mechanics, Vol. 10, No. 5, pp. 359 – 374, 2003.

OKROUHLIK, M. – PTAK S.: Pollution-Free Energy Production by a Proper Misuse of Finite Element Analysis, Engineering Computations, Vol. 20, No. 5/6, pp.601 –610, 2003

OKROUHLIK, M.: From the Gauss elimination, via GRID, to kvantum computers. Seminar of Parallel programming 2: Abstracts. Praha, Ustav termomechaniky AV CR, 2002. s. 1-2.

LUNDBERG, B. – OKROUHLIK, M.: Approximate Transmission Equivalence of Elastic Bar Transitions Under 3-D Conditions, Journal of Sound and Vibration, Vol. 256, No. 5, pp. 941-954, 2002

OKROUHLIK, M. – LUNDBERG, B.: Assessment of Rock Drilling Efficiency Based on Theoretical and Numerical Stress Wave Considerations, Proceedings of the Second International Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics, Session W4A, p. 34, ISBN 89-89693-05-5 93530, Busan, Korea, August 21 – 23, 2002

STEJSKAL, V. – OKROUHLIK M.: Vibration with Matlab (In Czech: Kmitání s Matlabem), ISBN 80-01-02435-0, Vydavatelství CVUT, pp. 376, Praha 2002.

OKROUHLIK M.: Computational Aspects of Stress Waves Problems in Solids – 2nd European Conference on Computational Mechanics, Abstracts Vol. 1, pp. 1 – 30, ISBN 83-85688-68-4, Fundacja Zdrovia publicznego Vesalius, Cracow, Poland 2001.

LUNDBERG, B. – OKROUHLIK, M.: Influence of 3D effects on the efficiency of percussive rock drilling. International Journal of Impact Eng. Vol. 25, pp.345 – 360, 2001.

LANSKY, M. – OKROUHLIK, M. – NOVOTNY, J.: Supercomputer NEC SX-4 Employed for Scientific and Technical Computations. Engineering Mechanics, Vol. 7, No. 5, pp. 341-352, 2000.

 

Výuka

  • Přednášky a cvičení předmětu Počítačová mechanika, zahrnujícího mechaniku kontinua, numerickou matematiku a programování, metodu konečných prvků, a to na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, na fakultě strojní ČVUT, na univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a na Department of Solids of University of Uppsala.
  • Výchova doktorandů.
  • Přednášky pro dřívější Československou vědecko technickou společnost.

Granty

2005–20081ET400760509Výzkum, testování, implementace a aplikace paralelních postupů pro modelování úloh mechaniky kontinua - vytvoření elektronického výukového nástroje