Ing. Milan Mamula


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Telefon: 266053190
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty