Ing. Václav Vinš, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: 266053322
Místnost:  M2503B
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID): B-7071-2013
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-6250-1420
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Vaclav_Vins

Vzdělání
2010: Ph.D. na Fakultě strojní ČVUT v Praze, studijní program: Matematické a fyzikální inženýrství
2005: Ing. na Fakultě strojní ČVUT v Praze, obor Inženýrská mechanika a mechatronika

Studijní pobyty a pracovní zkušenosti
2017 – 2018: specialista v technickém vývoji Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav, Vývoj chlazení agregátu (11 měsíců)
2011: Young Scientist IAPWS Project - Ruhr-Universität Bochum, Německo (6 měsíců)
2001 – 2009: spolupráce s PH oddělením v laboratoři CERN, Švýcarsko
2008 do teď: pracovník Ústavu Termomechaniky AV ČR, v. v. i.
2006 – 2008: částečný pracovní úvazek na Ústavu Termomechaniky AV ČR, v. v. i.
2005: Technical Student Program v CERNu – TS oddělení (10 měsíců)
2003: Summer Student Program v CERNu – PH oddělení (2 měsíce)
2002: studium na Lund Institute of Technology (Švédsko) v rámci programu Erasmus/Socrates (5 měsíců)
2001 – 2005: pomocník ve výzkumné činnosti Ústavu fyziky Fakulty strojní ČVUT v Praze

Členství ve vědeckých společnostech
IAPWS - pracovní skupina Termofyzikální vlastnosti vody a vodní páry

Granty

2019–2021GA19-05696SVlastnosti teplosměnných tekutin na bázi vody při extrémních podmínkách - Experiment modelování a molekulární simulace
2015–2017GA15-07129YPovrchové napětí vody a vodných směsí v rovnovážném a metastabilním stavu
2012–2015M100761201Fázové rovnováhy hydrátů plynů modelované pomocí referenčních stavových rovnic - teoretický základ pro nové technologie CCS a transportu plynů
2011–2013GPP101/11/P046Povrchové vlastnosti metastabilních tekutin používaných v technických aplikacích - teoretická a experimentální studie