Ing. Václav Vinš, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: 266053322
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: B-7071-2013
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-6250-1420
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Vaclav_Vins

Vzdělání
2010: Ph.D. na Fakultě strojní ČVUT v Praze, studijní program: Matematické a fyzikální inženýrství
2005: Ing. na Fakultě strojní ČVUT v Praze, obor Inženýrská mechanika a mechatronika

Pracovní zkušenosti
2019 do teď: zástupce ředitele pro vědu a výzkum Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. (ÚT AV ČR)
2017 – 2018: specialista v technickém vývoji Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav, Vývoj chlazení agregátu
2013 – 2014: externí výzkumník na Ruhr-Universität Bochum, Německo
2008 do teď: výzkumný pracovník na ÚT AV ČR
2006 – 2008: částečný pracovní úvazek na ÚT AV ČR
2001 – 2005: pomocník ve výzkumné činnosti Ústavu fyziky Fakulty strojní ČVUT v Praze

Zahraniční pobyty
2011: Young Scientist IAPWS Project - Ruhr-Universität Bochum, Německo (6 měsíců)
2005 – 2009: spolupráce s PH oddělením v laboratoři CERN, Švýcarsko (zhruba 1 měsíc/rok)
2005: Technical Student Program v CERNu – TS oddělení (10 měsíců)
2003: Summer Student Program v CERNu – PH oddělení (2 měsíce)
2002: studium na Lund Institute of Technology (Švédsko) v rámci programu Erasmus/Socrates (5 měsíců)

Ocenění
2019: IAPWS Helmholtz Award

Členství ve vědeckých společnostech
IAPWS - pracovní skupiny Termofyzikální vlastnosti vody a vodní páry a Fyzikální chemie vodných směsí
EERA JP CCS - zástupce ÚT AV ČR v pracovním programu European Energy Research Alliance – Carbon Capture and Storage

Granty

2022–2024GA22-03380SVodné směsi se solemi při extrémních podmínkách – přesné experimenty a molekulární simulace a modelování
2022–2024CK03000028Výzkum a vývoj vodíkového autobusu
2019–2021GA19-05696SVlastnosti teplosměnných tekutin na bázi vody při extrémních podmínkách - Experiment modelování a molekulární simulace
2015–2017GA15-07129YPovrchové napětí vody a vodných směsí v rovnovážném a metastabilním stavu
2012–2015M100761201Fázové rovnováhy hydrátů plynů modelované pomocí referenčních stavových rovnic - teoretický základ pro nové technologie CCS a transportu plynů
2011–2013GPP101/11/P046Povrchové vlastnosti metastabilních tekutin používaných v technických aplikacích - teoretická a experimentální studie