Dr. Ing. Monika Součková


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: 266053138
Místnost:  M2413
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID): G-8053-2014
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0001-9292-1373
LinkedIn:
ResearchGate:

Vzdělání
1996 Dr. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, technologie makromolekulárních látek
1993 Ing. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, technologie výroby a zpracování polymerů
Zaměstnání
2006 výzkumný pracovník Ústavu termomechaniky AVČR, oddělení termodynamiky

 

Granty