doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D.


Funkce:  Vedoucí oddělení
Oddělení:  Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Telefon: 266053352
Místnost:  M2502a
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty

2020–2024TK03030121Koncepční návrh bezpečnostního systému pro plynem chlazené jaderné reaktory
2017–2020TH02020057Profilové turbínové mříže pro supersonická proudová pole
2013–2016TA03020277Aerodynamika extrémně zatížených profilových mříží
2010–2013GAP101/10/1329Numerický a experimentální výzkum proudění v axiálních turbínových mřížích
2008–2010GA101/08/0623Teoretický a experimentální výzkum transonického proudění v úzkých mezerách a mikrokanálech