Ing. Štěpán Nosek, Ph.D.


Funkce:  Vedoucí oddělení
Oddělení:  Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Telefon: 266053382
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: G-9686-2014
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0001-8472-1873
LinkedIn:
ResearchGate:

Vzdělání
2010   Ph.D. v oboru Technika životního prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze; název práce: Mikrokogenerační jednotka
s hybridním Stirlingovým solárním motorem.

2006   Ing. v oboru Technika životního prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze; název práce: Personalized Ventilation: Airflow
interaction at the breathing zone and development of air terminal device for office application.

Zaměstnání
2014 - vedoucí laboratoře Aerodynalika prostředí v Novém Kníně, ÚT AVČR
2012 - zástupce vedoucího oddělení Dynamika tekutin, ÚT AVČR
2010-2015 - post doc na ÚT AVČR

Zahraniční stáž
2005-2006 (10 měsíců)  - Technical University of Denmark, Civil Engineering, Department of Civil Engineering

Granty

2023–2026TN02000025/001NCK II, projekt NPO
2022–2024GA22-14608SRole dynamiky koherentních struktur na přenos a rozptyl skaláru v městském baldachýnu
2018–2021LTC18070Vliv parametrů atmosférické mezní vrstvy na emise amoniaku za zemědělských staveb