Návštěva z National Taiwan Ocean University a Tamkang University

Dne 11. července 2023 navštívil Ústav termomechaniky AV ČR profesor Jeng-Tzong Chen z National Taiwan Ocean University, Keelung, Taiwan, mezinárodně uznávaný odborník na metodu hraničních prvků a její aplikace. Prof. Chen přednesl přednášku s názvem „Dual Boundary Element Method in Taiwan since 1986“, v níž shrnul vývoj metody hraničních prvků a její aplikace v nejrůznějších inženýrských oblastech, např. při modelování únavy materiálu nebo protierozní ochrany pobřeží.

V doprovodu profesora Jong-Dar Yau z Tamkang University a svého magisterského studenta, obou rovněž z Taiwanu, si následně prohlédli experimentální vybavení Laboratoře termomechaniky materiálů a blíže se seznámili s experimentálním výzkumem plasticity a únavy materiálu v laboratoři.