Ministryně pro vědu Helena Langšádlová navštívila Ústav termomechaniky

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová navštívila Aerodynamickou laboratoř v Novém Kníně v pátek 17. února 2023. V Ústavu termomechaniky AV ČR ji přivítal ředitel ústavu doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc. společně s Ing. Jiřím Pleškem, CSc., členem Akademické rady AV ČR pověřeným řízením Strategie AV21, vedoucím Oddělení dynamiky tekutin doc. Ing. Martinem Luxou, Ph.D. a vedoucím Laboratoře aerodynamiky prostředí Ing. Štěpánem Noskem, Ph.D. Návštěvy se zúčastnili také zástupci královského zlatohorního města Nový Knín – starosta Ing. Radek Hrubý a radní Bc. Jiří Stracený.

Během návštěvy se ministryně seznámila s vědeckým programem Ústavu termomechaniky AV ČR, rolí ústavu při koordinaci výzkumného programu Udržitelná energetika Strategie AV21 a nejnovějšími případy transferu znalostí a komercializace výsledků výzkumu ústavu. Dozvěděla se také, jak mohou nejnovější vědecké poznatky v oboru aerodynamiky stlačitelných tekutin přispět ke zvyšování účinnosti a spolehlivosti moderních typů turbosoustrojí a ventilových soustav, které mají široké uplatnění v energetice. Zvláštní pozornost hostitelé věnovali výsledkům spolupráce s průmyslem, získaných například v rámci dlouhodobé koncepční spolupráce s plzeňskou firmou Doosan Škoda Power, s.r.o., která probíhá již od 60. let minulého století (dříve s předchůdkyní ŠKODA a.s.), ale také v rámci dlouhodobé spolupráce s jihokorejskou firmou Doosan Enerbility, Ltd., v rámci které se Ústav termomechaniky AV ČR podílí na vývoji moderních profilů lopatek oběžných kol pro transsonické turbokompresory s vysokou účinností.

Během krátké prohlídky ministryně navštívila Laboratoř aerodynamiky prostředí a zhlédla několik ukázek využití aerodynamiky při řešení úloh v oblasti životního prostředí, zejména v souvislosti s prouděním vzduchu a šířením znečišťujících a nebezpečných látek v přízemních vrstvách atmosféry.

U nadzvukového aerodynamického tunelu Laboratoře vnitřních proudění proběhla krátká demonstrace odlehlé čelní rázové vlny v proudícím vzduchu před kompresorovým lopatkovým profilem, která byla zviditelněna vizuálně atraktivní stínovou metodou.

Při návštěvě podzemní strojovny ve Státní štole – bývalé štole zlatonosného dolu, která nyní slouží jako podtlaková nádrž laboratoře – se ministryně zajímala o energetickou náročnost výzkumu v laboratoři. Byla informována o zhruba osminásobném nárůstu ceny energie během necelých posledních dvou let a o naší snaze optimalizovat a redukovat naše experimentální práce směrem k úspoře nákladů. V rámci diskuse vyzdvihla důležitost přenosu vědeckých výsledků do praxe a potřebu kvalitních projektových oddělení ve výzkumných organizacích, která pomáhají zbavovat vědecké pracovníky administrativní zátěže související s náročnou přípravou projektů výzkumu, vývoje a inovací.

Ve Státní štole

 

Zleva: R. Hrubý, J. Stracený, J. Plešek, M. Luxa, H. Langšádlová, M. Chomát

 

Text: Martin Luxa, Patrik Zima