Ing. Michala Jakubcová, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Telefon: 266053203
Místnost:  M2414
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID): AAQ-8560-2021
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-8968-4570
LinkedIn: Linkedin
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Michala_Jakubcova

Vzdělání

2015 – Ph.D. v oboru Environmentální modelování, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí. Dizertační práce: „Aplikace optimalizačních metod v hydrologickém modelování“.

2011 – Ing. v oboru Environmentální modelování, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Diplomová práce: „Aplikace modelu Snowmelt runoff na vybraná povodí v České republice“.

 

Zaměstnání

od 2015 - postdoktorand, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
2014-2015 - doktorand, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

 

Pedagogická činnost

od 2015 – externí pedagog předmětu Flow in Atmospheric Boundary Layer, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze

Granty