RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 5 – Ultrazvukové metody
Telefon: 266053051
Místnost:  M3110
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID): G-7070-2014
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Miroslav_Frost

Odborné zájmy
modelování termomechanické odezvy slitin s tvarovou pamětí, numerická implementace konstitutivních vztahů

Vzdělání
2012 Ph.D. - Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice, MFF UK (diser. práce Modelování fázových transformací v materiálech s tvarovou pamětí)
2008 Mgr. - Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, MFF UK (dipl. práce Studium tepelných vlastností tvarově paměťových slitin na bazi NiMnGa)
2007 Mgr. - Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice, MFF UK (dipl. práce Elastické vlastnosti cévy vyztužené mechanickou cévní náhradou)
2006 Bc. - Obecná fyzika, MFF UK (bakal. práce Studium dilatometrických charakteristik tvarově paměťové slitiny Ni2MnGa)

Zahraniční stáže
2017 LEM3, Polytech, Nancy, Francie
2010 LEMTA, Universite Henri Poincare, Nancy, Francie
2010 LEM3, Universite Paul Verlaine, Metz, Francie (ERASMUS)
2009 VTT Espoo, Helsinky, Finsko

Ocenění
2016 Cena Wernera von Siemse v kategorii Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu v oblasti přírodních a technických věd v ČR (jako člen výzkumného týmu pod vedením dr. P. Šittnera, CSc.)

Publikace - ORCID
0000-0001-6044-3442

SCOPUS Auhor ID
36020019000

Výuka
2009 cvičení Základy matematické analýzy 1,  FEL ČVUT

Granty

2014–201614-28306PVývoj konstitutivního modelu pro polykrystaly slitin s tvarovou pamětí zahrnujícího plastickou deformaci