Ing. Martin Koller, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 5 – Ultrazvukové metody
Telefon: 266053051
Místnost:  M3110
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID): G-7836-2014
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-8213-4760
LinkedIn:
ResearchGate:

Vzdělání

2020 Ph.D. - Fyzikální inženýrství, FJFI ČVUT
(diz. práce Ultrasound characterization of elastic properties and internal friction in materials prepared by plasma-based techniques)

2014 Ing. - Fyzikální inženýrství, FJFI ČVUT
(dipl. práce Charakterizace strukturních procesů v jemnozrnné hořčíkové slitině AZ31 pomocí rezonanční ultrazvukové spektroskopie)

2012 Bc. - Fyzikální inženýrství, FJFI ČVUT
(bak. práce Použití rezonanční ultrazvukové spektroskopie pro analýzu pokročilých keramických materiálů)

Zahraniční stáže
2017-2018 Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV-CSIC), Madrid, Španělsko

Vybrané publikace

ResearcherID: G-7836-2014

Granty