Ing. René Marek, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266052830
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty