Ing. Anna Machová, CSc.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266053023
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty

2010–2013GAP108/10/0698Nové přístupy k ýzkumu únavového šíření trhliny v módech II, III a II + III
2002–2005IAA2076201Simulace křehce-tvárného chování mikrotrhlin metodou molekulární dynamiky v 2D a 3D úlohách
2002–2004ME 504Role konkurenčních skluzových procesů a atomárního otupení trhliny na křehce-tvárnou odezvu v železe
1997–2001IAA2076701Porušování alfa-železa a vliv nečistot, simulace metodou molekulární dynamiky