Ing. Mohammed Lamine Mekhalfia


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace
Telefon: 266053822
Místnost:  M3202B
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID): AAL-9052-2021
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-3653-3517
LinkedIn: Linkedin
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Mohammed-Lamine-Mekhalfia

Granty