doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D.


Funkce:  Vedoucí oddělení
Oddělení:  Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Telefon: 266053352, 266053283, 266053394
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0001-8314-1674
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty

2023–2028TN02000025Národní centrum pro energetiku II
2020–2024TK03030121Koncepční návrh bezpečnostního systému pro plynem chlazené jaderné reaktory
2017–2020TH02020057Profilové turbínové mříže pro supersonická proudová pole
2013–2016TA03020277Aerodynamika extrémně zatížených profilových mříží
2010–2013GAP101/10/1329Numerický a experimentální výzkum proudění v axiálních turbínových mřížích
2008–2010GA101/08/0623Teoretický a experimentální výzkum transonického proudění v úzkých mezerách a mikrokanálech