Ing. Luděk Schreier, CSc.


Funkce:  Vedoucí laboratoře
Oddělení:  Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika
Telefon: 266052394
Místnost:  M2410
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Narozen 18. března 1944 v Praze. V roce. 1967 absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou v oboru elektrické stroje a přístroje. Po krátkém působení v tehdejším ZPA Košíře, kde pracoval na vývoji regulátorů buzení velkých alternátorů přešel do Ústavu pro elektrotechniku ČSAV, kde působil až do jeho sloučení s Ústavem termomechaniky ČSAV v roce 2006. V současné době zastává funkci vedoucího Oddělení elektrických strojů, pohonů a výkonové elektroniky Ústavu termomechaniky AV ČR.
Zabýval se hlavně problematikou spojenou s přechodnými jevy v asynchronních strojích a řešením problémů dynamiky synchronních strojů. Hodnost kandidáta věd získal v roce 1978.
V poslední době se zabýval zejména problematikou dvojitě napájených strojů, pohonných systémů s elektrickými stroji speciální konstrukce, nasazení asynchronních strojů jako generátorů při využívání alternativních zdrojů energie a problematikou zvyšování spolehlivosti elektrických pohonů.
Podílel se na řešení řady grantových projektů jako člen řešitelského týmu i jako odpovědný řešitel projektů "Modelování pohonných systémů s elektrickými motory speciálních konstrukcí napájených z polovodičových měničů kmitočtu" rč. 102/97/0464, "Analýza a optimalizace pohonných systémů s elektrickými motory speciální konstrukce s ohledem na možnost využití úsporných zapojení napájecích měničů" rč. 102/01/0181 a „Analýza a optimalizace střídavého elektrického pohonného systému se sníženým počtem spínacích prvků měniče rč. 102/04/0215. V současné době je odpovědným řešitelem projektu GAČR „Zvyšování spolehlivosti elektrických pohonů s proměnnými otáčkami“, rč. 102/08/0424.
Za dobu svého působení v ÚE AV ČR i v ÚT AV ČR, v.v.i. se jako školitel věnoval a věnuje výuce mladých vědeckých pracovníků. Je autorem více než sto padesáti odborných publikací uveřejněných v renomovaných tuzemských i zahraničních časopisech a ve sbornících odborných mezinárodních konferencí.

Vybrané publikace

Schreier, L., Chomát, M., Klíma, J.: "Analysis of Three-Phase Induction Machine Operation under Two-Phase Supply". IEEE International Conference on Industrial Technology ICIT'02, Bangkok, Thajsko, December 11 14, 2002, pp. 107-112.
Schreier, L.: "Zero sequence in Stator Currents of Induction Machines." Acta Technica CSAV, Vol. 47, ISSN 0001-7043, 2002, pp. 199 138.
Schreier, L., Chomát, M., Klíma, J.: "Rise of the Third Space Wave of the Current Layer and Field Density in the Air Gap of Three-Phase Induction Machine". XI. International Symposium on Electromagnetic Fields in Electrical Engineering ISEF 2003, ISBN 86-435-0561-7, Maribor, Slovenia, September 18-20, 2003, Vol. 1, pp. 146-154.
Schreier, L., Chomát, M.: "Two-Phase Supply of Induction Machine with One Phase Open". 15th International Conference on Electrical Drives and Power Electronic EDPE'03, ISBN 80-89061-77-X, High Tatras, Slovakia, September 24-26, 2003, pp. 238-243.
Schreier, L., Chomat, M., Klima, J.: "Modelling of two-phase supply of three-phase induction motor." The 7th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI), ISBN 980-6560-01-9, Orlando, USA, July, 27-30, 2003, CD-ROM pp.412-417.
Schreier, L., Chomat, M.: "Influence of third space harmonic wave of magnetic density on currents and torque of induction motor." International Conference on Advanced Methods of Theory of Electrical Engineering AMTEE 2003, Pilsen, Czech Republic, September 10-12, 2003, CD-ROM pp. D47-D50.
Schreier, L., Chomat, M.: "Two-phase supply of induction machina with one stator phase open". International Conference on Electrical Drives and Power Electronics EDPE´03, ISBN 80-89061-77-X, High Tatras , Slovensko, September 24-26, 2003, CD-ROM, pp. 238-243.
Schreier, L., Chomat, M., Bendl, J., Klima, J.: Two-Phase Emergency Feeding of Three-Phase Induction Motors. Proc. of the 3rd IFAC Symposium on Mechatronics Systems, Sydney, Australia, pp. 517-522, (2004)
Schreier, L., Chomat, M.: Model of Doubly Fed Machine with Four Slip Rings on Rotor. (ISBN 83-88906-95-X), Proc. of the 5th International Workshop on Research and Education in Mechatronic REM 2004, Kielce-Cedzyna, Poland, pp. 61-66, (2004)
Schreier, L., Klima, J.: Two-Phase Emergency Feeding of Induction Motors by Injected Currents- Analysis, Proc. of the 4th WSEAS International Conference on Power Engineering Systems (ICOPES 2005), Rio de Janeiro, Brazil, April 25 - 27, 2005, ISBN 960-8457-19-X, pp.1-6.
Schreier, L., Bendl, J., Klima, J.: Two-Phase Emergency Feeding of Induction Motors by Injected Currents- Discussion. Proc. of the 4th WSEAS International Conference on Power Engineering Systems (ICOPES2005), Rio de Janeiro, Brazil, April 25 - 27, 2005, ISBN 960-8457-19-X, pp. 7-12.
Schreier, L., Chomat, M., Bendl, J.: Reduction of Losses in Induction Motor under Emergency Operation. Proc. of the XLI International Symposium on Electrical Machines, SME´2005, vol. 2, Opole-Jarnołtówek, Poland, June 14 - 17, 2005, ISBN 83-88492-74-8, pp. 407-414.
Schreier, L., Chomat M.: Zero-Sequence Component in Three-Phase Induction Motors. Joint Czech-Polish Conference on Project GACR 102/03/0813, Low Voltage Electrical Machines, Brno 2005, November 14 - 15, 2005, ISBN 80-214-3047-8, pp. 97-108.
Schreier, L., Bendl, J., Chomat, M.: Influence of Stator-Current Zero Sequence on Magnetic Field and Stray Losses in Induction Machine under Emergency Operation. 7th International Conference AMTEE´05, Part II., Pilsen, Czech Republic, September 12 - 14, 2005, ISBN 80-7043-392-2, Section E pp. 39-44.
Schreier, L., Bendl, J., Chomat, M., Klima, J.: Possibility of Reducing Stray Losses and Parasitic Torques in Two-Phase Emergency Feeding of Induction Motors. Acta Technica CSAV 51, č. 2, 2006, pp. 109-131, ISSN 0001-7043.
Schreier, L., Bendl, J., Chomat, M.: Contribution to Improvement of Fault Tolerance of Electric Drives. 8th Symposium with Institute of Thermomechanics ASCR and Institute for Drive System and Power Electronics of the Leibniz University of Hannover, September 27 - 28, 2006, Hannover, pp.20-27.
Schreier, L., Bendl, J., Chomat, M., Klima J.: Contribution to Problems of Emergency Feeding of Induction Motor by Injected Currents. Proc. of IASTED International Conference on Power, Energy, and Applications Gaborone, BW. September 11-13, 2006. pp. 77-82. ISBN 0-88986-616-3.

Granty

2008–2010GA102/08/0424Zvyšování spolehlivosti střídavých elektrických pohonů s proměnnými otáčkami
2004–2006GA102/04/0215Analýza a optimalizace střídavého elektrického pohonného systému se sníženým počtem spínacích prvků měniče