Ing. Josef Krofta, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266053144
Místnost:  M3201
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty

2009–2011GP101/09/P577Numerický model ultrazvukových časově-reverzních zrcadel a jeho experimentální ověření