Ing. Kristýna Repček


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 5 – Ultrazvukové metody
Telefon: 266053712
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: V-6759-2018
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Kristyna-Zoubkova

Vzdělání

2013 - 2016 Bc. - Aplikovaná fyzika, FJFI ČVUT
Analýza elastických konstant třetího řádu multiferoických látek z výsledků měření rychlostí šíření povrchových vln

2016 - 2019 Ing. - Inženýrství pevných látek, FJFI ČVUT
Elasticita feromagnetických slitin s tvarovou pamětí v blízkosti kritického bodu

2019 - současnost Ph.D. - Fyzikální inženýrství, FJFI ČVUT
Nestabilita mikrostruktur ve feroelastikách


Zahraniční stáže

2018 (2 týdny): CNR Lecco, Itálie
2017 - 2018 (10 měsíců): UPV/EHU Bilbao, Španělsko
2017 (3 týdny): JINR Dubna, Ruská federace

Granty