Ing. David Kolman, Ph.D.


Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: +420 224 357 541
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty