Ing. Petr Kokeš


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika
Telefon: 266052053
Místnost:  M2602
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

VZDĚLÁNÍ
1988: Ing. - Silnoproudá elektrotechnika, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Praha

ZAMĚSTNÁNÍ
2006 - dosud: Ústav termomechaniky, Akademie věd České republiky, Praha
1988 - 2005: Ústav pro elektrotechniku, Akademie věd České republiky, Praha

Řeší především problémy spojené s regulací asynchronních motorů napájených z dvouhladinových a vícehladinových napěťových střídačů.
Jako významný člen řešitelského týmu se podílí na řešení projektů MPO ČR FR-TI1/330 „Regulační systém pro vysokovýkonové elektrické měniče“ a FT-TA4/077 „Univerzální průmyslový pohon s vysokonapěťovým asynchronním motorem“.

Vybrané publikace

Kokeš, Petr ; Semerád, Radko. Simple hardware implementation of voltage balancing in capacitor-clamped inverter. Acta Technica CSAV, 2009, Roč. 54, č. 4, s. 325-341. ISSN 0001-7043.

Kokeš, Petr ; Pecha, I. ; Šimek, Petr ; Škramlík, Jiří ; Valouch, Viktor. Topologie a metody řízení paralelních aktivních filtračních a kompenzačních zařízení pro vysoká napětí a výkony. In The Fifth International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2009. Košice : Technical University of Košice, 2009. S. 69-72. ISBN 978-80-553-0237-9. [International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2009 /5./, Stará Lesná, 23.09.2009-25.09.2009, SK].

Kokeš, Petr ; Semerád, Radko. Regulation of an Induction Motor under Broad Changes in DC-Link Voltage. Acta Technica CSAV, 2006, Roč. 51, č. 4, s. 363-394. ISSN 0001-7043.

Kokeš, Petr ; Bartoš, Stanislav. Vector Control of the Induction Machine Stator Magnetic Flux. Acta Technica CSAV, 2005, Roč. 50, č. 3, s. 207-231. ISSN 0001-7043.

Granty