Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Telefon: 266053203
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Vzdělání
Mgr. (2005) -  Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra meteorologie a ochrany prostředí.
Diplomová prace: Odhad rozložení koncentrací od liniového zdroje v přízemní vrstvě uvnitř městské zástavby.

Zaměstnání
1. leden 2004 →
Výzkumný pracovník - doktorand, Oddělení aerodynamiky prostředí, Ústav termomechaniky, AV ČR, v. v. i.

Zahraniční stáž
6,5 měsíce (2008 a 2009) Laboratoř enviromentálního aerodynamického tunelu, Meteorologický institut, Univerzita Hamburk, Německo.

Výuka

1. leden 2005 →
Lektorka letecké meteorologie, Flying Academy, s.r.o., Praha, Česká republika

Granty

2015–2017GA15-18964SExperimentální výzkum organizovaných struktur v mezní vrstvě s vnější turbulencí