RNDr. Klára Jurčáková, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Telefon: 266053009
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

rozená Bezpalcová

Vzdělání:

  • Ph.D. (2007) Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra meteorologie a ochrany prostředí: Fyzikální modelování proudění a difúze v městské zástavbě
  • RNDr. (2004) Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra meteorologie a ochrany prostředí
  • Mgr. (2002) Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra meteorologie a ochrany prostředí: Odhad rozložení koncentrací od liniového zdroje v kaňonu ulice metodou fyzikálního modelování

Zaměstnání:

  • 2001- : výzkumná pracovnice, Oddělení dynamiky tekutin, Laboratoř aerodynamiky prostředí, Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky (2007-2013 vedoucí oddělení aerodynamiky prostředí)
  • 2003 – 2004: odborná asistentka, Ústav technické matematiky, Strojní fakulta, České vysoké učení technické, Praha

Vědecké stáže:

  • 1, 1, 13 měsíců (2001, 2003, 2004-2005) Meteorologický institut, Univerzita Hamburk, Německo
  • 20 měsíců (2007-2008) Polytechnická universita v Tokiu, Japonsko

Ocenění vědeckou komunitou:     

  • Podpůrný grant EUROSAP (2005)
  • Postdoktorandský grant Japan Society for Promotion in Science (2007)

Granty

2018–2020GA18-09539SVelké struktury v mezních vrstvách nad komplexními povrchy při vysokých Reynoldsových číslech
2009–2009SÚRModelování šíření substituentů otravných látek