RNDr. Pavel Jonáš, DrSc.


Oddělení:  Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Telefon: +420 266 052 025
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty

2008–2009MEB050810Modelling of Unsteady Complex Flows
2006–2010IAA200760614Řízený přechod laminární mezní vrstvy do turbulence
2003–2005GA101/03/0018Vyšetřování turbulentního smykového proudění v kanálech s náhlým rozšíření průřezu
2000–2004IBS2076010Vývoj a ověření metod experimentálního zkoumání nestacionárního proudění a vlastností vodní páry v parní turbině
2000–2002GA101/00/1057Modelování přechodových mezních vrstev v technických aplikacích