Ing. Jaroslav Joch, CSc. MBA


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266053008
Místnost:  M2313
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty

2020–2022TK03010119Uplatnitelnost malých a středních jaderných reaktorů v energetice ČR
2018–2022TK01030108Inovativní posuzování bezpečnosti jaderných elektráren na základě nových technologií SHM a návazných procedur-NEMENUS (New Methods for Nuclear Safety)