Ing. Ondřej Ježek


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266052836
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-5380-442X
LinkedIn:
ResearchGate:

2020 - nyní - PhD. studium, ČVUT v Praze, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
2020 nastoupil do Ústavu termomechaniky AV ČR
2020 Ing. - Návrh vypružení kolejových vozidel s definovanou osovou a příčnou tuhostí, ČVUT v Praze, FS, Aplikovaná mechanika

Konferenční příspěvky
O. Ježek, D. Gabriel a J. Kopačka. Post-processing the results of the topology optimization with the level-set technique. Proceedings of computational mechanics 2022. Plzeň: University of West Bohemia, 2022, s. 42–45. isbn: 978-80-261-1116-0.
O. Ježek, D. Gabriel a J. Kopačka. Assessment of post-processing capabilities in selected software for topology optimization. Proceedings of computational mechanics 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021, s. 99–102. isbn: 978-80-261-1059-0.

Granty