Ing. Jiří Dobiáš, CSc. (Emeritní pracovník)


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266053973
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: G-6832-2014
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/J_Dobias

Curriculum Vitae

Vzdělání

2002             Stáž na The University of Edinburgh, Edinburgh Parallel Computing Centre, UK;

1997              Kurs Contact Problems, International Centre for Mechanical Sciences, Udine, Itálie;

1986-1989   Kursy numerických metod, UK, MFF, katedra numerické matematiky;

1974-1979    Doktorandské studium, ČVUT Praha, Fakulta strojního inženýrství;

1966-1971     ČVUT Praha, Fakulta strojního inženýrství.

Zaměstnání

1993 doposud Ústav termomechaniky AV ČR;

1992 - 1994      Soukromá inženýrská firma P&D, spol. s r. o., Praha;

1980 - 1992      Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů, Běchovice;

1971 - 1980       IRAPA, výzkumný a vývojový ústav průmyslu papíru a celulózy, Praha.

Odborné zaměření

1) Vývoj MKP balíků: (i) PMD (Package for Machine Design), in-house systém ÚT; (ii) PERMAS, systém firmy INTES GmbH, Stuttgart, BRD;

2) Příspěvek k teorii konečných prvků: vývoj nových prvků pro tepelnou analýzu;

3) Analýzy a výpočty řady projektů pro energetický, letecký, automobilový a chemický průmysl v ČR i zahraničí;

4) Vývoj algoritmů pro numerické řešení nelineárních problémům mechaniky kontinua se zvláštním zřetelem na kontaktní problémy.

Vědecké společnosti

Člen České společnosti pro mechaniku; tajemníkem této společnosti a šéfredaktorem Bulletinu ČSM 1998-2016.

Granty

2008–2012GA101/08/0574Řešení velmi náročných kontaktních úloh s dalšími nelinearitami moderními matematickými metodami
2005–2007GA101/05/0423Analýza a řešení vícenásobných nelineárních problémů v mechanice tuhých těles metodou konečných prvků
2002–2004GA101/02/0072Analýza a řešení vybraných nelineárních úloh pružnosti metodou konečných prvků