Ing. Jaromír Horáček, DrSc.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace
Telefon: 266053125
Místnost:  M2303
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

1970, Ing. – Katedra materiálu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT
1970-1972 – výzkumný pracovník Výzkumného a zkušební leteckého ústavu - Praha Letňany
od r. 1972 dosud – Ústav termomechaniky Akademie věd ČR,
1977, CSc. – Ústav termomechaniky ČSAV, mechanika pevných a poddajných těles a prostředí,
1990, DrSc. – ČSAV, technické vědy

Členství ve vědeckých orgánech:

  • předseda Českého národního výboru pro teorii strojů a mechanismů IFToMM
  • předseda komise Mechanika těles, konstrukcí, mechanismů a prostředí pro udělování vědeckého titulu DSc. v AV ČR

Členství v redakčních radách:

  • Strojnický časopis (Bratislava)
  • Engineering Mechanics (Brno)
  • Applied Computational Mechanics (Plzeň)
  • Mathematical Problems in Engineering (Hindawi)

Vybrané publikace

1. Tokuda, IT; Horacek, J; Svec, JG; Herzel, H. (2008). Bifurcations and chaos in register transitions of excised larynx experiments. Chaos 18 (1): art. no.-013102. DOI: 10.1063/1.2825295, citací: 1, IF: 2.188.

2. Sidlof, P; Svec, JG; Horacek, J; Vesely, J; Klepacek, I; Havlik, R. (2008). Geometry of human vocal folds and glottal channel for mathematical and biomechanical modeling of voice production. Journal of Biomechanics 41 (5): 985-995. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2007.12.016 citací: 0, IF: 2.897.

3. Sváček, P., Feistauer, M., Horáček, J. (2007). Numerical simulation of flow induced airfoil vibrations with large amplitudes Journal of Fluids and Structures 23 (3), pp. 391-411. citací: 3, IF: 0.821.

4. Horacek, J; Sidlof, P; Svec, JG. (2005). Numerical simulation of self-oscillations of human vocal folds with Hertz model of impact forces. Journal of Fluids and Structures 20 (6): 853-869, DOI: 10.1016/j.jfluidstructs.2005.05.003, citací: 6, IF: 0.832.

5. Svec, JG; Horacek, J; Sram, F; Vesely, J. (2000). Resonance properties of the vocal folds: In vivo laryngoscopic investigation of the externally excited laryngeal vibrations. Journal of Acoustical Society of America 108 (4): 1397-1407. citací: 11, IF: 1.366

Výuka

Dynamika kontinua pro 4. ročník, Katedra materiálů, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha

Granty

2016–2018GA16-01246SPočítačové a experimentální modelování samobuzených kmitů hlasivek a vliv jejich poškození na lidský hlas
2012–2015GAP101/12/1306Biomechanické modelování tvorby lidského hlasu - cesta k umělým hlasivkám
2011–2015GAP101/11/0207Sdružené úlohy mechaniky tekutin a těles - nelineární aeroelasticita
2009–2010OC09019Modelování tvorby hlasu založené na biomechanice
2008–2010GA101/08/1155Počítačové a fyzikální modelování vibroakustických vlastností vokálního traktu člověka s ohledem na optimalizaci hlasové kvality
2006–2009IAA200760613Počítačové modelování aeroelastických dějů při obtékání kmitajících profilů reálnou tekutinou zejména po ztrátě stability systému
2005–2007FT-TA/026T13 - Výzkum a vývoj analytických a experimentálních metod vyšetřování dynamických a aeroelastických vlastnostíletadlových konstrukcí
2004–2006GA106/04/1025Modelování vibroakustických systémů se zaměřením na vokální trakt člověka
2004–2007IAA2076401Matematické modelování kmitů lidských hlasivek
2002–2004GA101/02/0391Numerická simulace a experimentální výzkum aeroelasticity leteckých konstrukcí s uvážením velkých výchylek
1998–2003GV106/98/K019Matematicko-fyzikální modelování vibroakustických systémů v biomechanice hlasu a sluchu se zaměřením na vývoj náhradních materiálů a protéz