Ing. Jan Kober, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266053622
Místnost:  M3203
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID): G-8358-2014
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-5407-6479
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Jan-Kober

Vzdělání

  • Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Obor: Diagnostika materiálu (2016)

Téma: Aplikace nelineárních ultrazvukových metod a časově reverzní akustiky v nedestruktivním zkoušení materiálu

  • Ing. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Obor: Stavba a vlastnosti materiálů (2009)

Téma: Korespondence mezi obrazy struktury materiálu a povrchu únavového lomu.

Zaměstnání

  • Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Oddělení Rázy a vlny v tělesech, Laboratoř nedestruktivního testování (od 2009)

Zahraniční pobyty

  • Politecnico di Torino, DISAT, Nonlinear acoustics, metamaterials and soft matter Laboratory, (2019/2020, 6 měsíců)

Vybrané publikace

  • J. Kober, A. Kirchner, A. Kruisova, M. Chlada, S. Hirsekorn, T. Weißgärber, and Z. Prevorovsky, Assessing Porosity in Selective Electron Beam Melting Manufactured Ti – 6Al – 4V by Nonlinear Impact Modulation Spectroscopy, J. Nondestruct. Eval. 123, (2020).
  • J. Kober, Z. Prevorovsky, and M. Chlada, In Situ Calibration of Acoustic Emission Transducers by Time Reversal Method, Sensors Actuators A Phys. 240, 50 (2016).
  • J. Kober, Z. Dvorakova, Z. Prevorovsky, and J. Krofta, Time Reversal Transfer: Exploring the Robustness of Time Reversed Acoustics in Media with Geometry Perturbations, J. Acoust. Soc. Am. 138, EL49 (2015).
  • J. Kober and Z. Prevorovsky, Theoretical Investigation of Nonlinear Ultrasonic Wave Modulation Spectroscopy at Crack Interface, NDT E Int. 61, 10 (2014).

Granty