Ing. Jana Peroutková


Funkce: 
Oddělení:  Hospodářsko-ekonomický úsek
Telefon: 266053075
Místnost:  M2308
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty