IFToMM – Český národní výbor

Základní informace

Český národní výbor IFToMM je členem mezinárodní federace International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science, jejímž cílem je propagace výzkumu v oblasti mechanizmů a strojů.

Logo IFToMMKontakt:
Český národní výbor IFToMM
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 224 353 083, 224 353 125
e-mail: pesek@nullit.cas.cz

Členové českého národního výboru:

Předseda: prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. ÚT AV ČR jaroslav.zapomel@nullvsb.cz
Místopředseda: doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. ZČU Plzeň, FAV jvimmr@nullkme.zcu.cz
Vědecký tajemník: Ing. Luděk Pešek, CSc. ÚT AV ČR pesek@nullit.cas.cz
Členové: doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. VÚT Brno, FSI brezina@nullfme.vutbr.cz
Ing. Jaromír Horáček, DrSc. ÚT AV ČR jaromirh@nullit.cas.cz
prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. VÚT Brno, FSI kotoul@nullfme.vutbr.cz
doc. Ing. Jiří Mrázek, CSc. TU Liberec, FSI jiri.mrazek@nulltul.cz
Ing. Jiří Náprstek, DrSc. ÚTAM AV ČR naprstek@nullitam.cas.cz
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. VÚT Brno, FSI petruska@nullfme.vutbr.cz
Dr. Ing. Pavel Polach, CSc. VZÚ Plzeň, s.r.o. polach@nullvzuplzen.cz
prof. RNDr. Jan Šklíba, CSc. TU Liberec, FSI jan.skliba@nulltul.cz
prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. VÚTS Liberec miroslav.vaclavik@nullvuts.cz
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. ČVUT Praha, FSI Michael.Valasek@nullfs.cvut.cz
Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2019
Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2018
Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2017
Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2016
Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2015
Dynamika strojů 2014
Dynamika strojů 2013
Dynamika strojů 2012
Dynamika strojů 2011
Dynamika strojů 2010
Dynamika strojů 2009
Výpočtová mechanika 2008
Dynamika strojů 2008
X. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms
Stálé komise IFToMM:
Komise
Communications, Publications and Archiving
Education prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc., VUT Brno, petruska@nullfme.vutbr.cz
History of MMS prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., ÚTAM AV ČR, v. v. i., fryba@nullitam.cas.cz
Standardization of Terminology
Technické komise IFToMM pro období let 2011–2015:
Komise První kandidát Druhý kandidát Pozorovatel
Computational Kinematics doc. Ing. Jaromír Švígler, CSc.,
ZČU Plzeň,
svigler@nullkme.zcu.cz
prof. Ing. Zbyněk Šika, PhD.,
ČVUT Praha,
Zbynek.Sika@nullfs.cvut.cz
prof. Ing. Miloš Němček,
VŠB Ostrava,
milos.nemcek@nullvsb.cz
Gearing and Transmissions prof. Ing. Jan Dupal, DrSc.,
ZČU Plzeň,
dupal@nullkme.zcu.cz
prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.,
VÚTS Liberec,
miroslav.vaclavik@nullvuts.cz
prof. Ing. Vojtěch Dynybyl,
ČVUT Praha,
Vojtech.Dynybyl@nullfs.cvut.cz
Linkages and Mechanical Controls prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.,
VÚTS Liberec,
miroslav.vaclavik@nullvuts.cz
Ing. Petr Ferfecki, PhD.,
VŠB Ostrava,
petr.ferfecki@nullvsb.cz
doc. Ing. Martin Bílek, PhD.,
TU Liberec,
martin.bilek@nulltul.cz
Micromachines
Vibrations Ing. Luděk Pešek, CSc.,
ÚT AV ČR, v. v. i.,
pesek@nullit.cas.cz
Ing. Miroslav Byrtus, PhD.,
ZČU Plzeň,
mbyrtus@nullkme.zcu.cz
Reliability prof. Ing. Zdeněk Vintr, PhD.,
UO Brno,
vintr@nullcs.vabo.cz
doc. Ing. Petr Blecha, PhD.,
VUT Brno,
blecha@nullfme.vutbr.cz
Robotics and Mechatronics doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.,
VUT Brno,
brezina@nullfme.vutbr.cz
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.,
ČVUT Praha,
Michael.Valasek@nullfs.cvut.cz
doc. Ing. Jiří Krejsa, PhD.,
VUT Brno,
krejsa@nullfme.vutbr.cz

prof. Ing. Zbyněk Šika, PhD.,
ČVUT Praha,
Zbynek.Sika@nullfs.cvut.cz
Rotordynamics prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.,
VŠB TU Ostrava,
jaroslav.zapomel@nullvsb.cz
Ing. Luděk Pešek, CSc.,
ÚT AV ČR, v.v.i.,
pesek@nullit.cas.cz
Sustainable Energy Systems
Transportation Machinery Ing. Jiří Náprstek, DrSc.,
ÚTAM AV ČR, v. v. i.,
naprstek@nullitam.cas.cz
Ing. Pavel Steinbauer, PhD.,
ČVUT Praha,
Pavel.Steinbauer@nullfs.cvut.cz
Biomechanical Engineering Ing. Luděk Hynčík, PhD.,
ZČU Plzeň,
hyncik@nullkme.zcu.cz
RNDr. Matěj Daniel,
ČVUT Praha,
Matej.Daniel@nullfs.cvut.cz
Ing. Pavel Steinbauer, PhD.,
ČVUT Praha, Pavel.Steinbauer@nullfs.cvut.cz

prof. RNDr. Jan Šklíba, CSc.,
TU Liberec,
jan.skliba@nulltul.cz
Multibody Dynamics prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.,
ČVUT Praha,
Michael.Valasek@nullfs.cvut.cz
Dr. Ing. Pavel Polach,
Škoda výzkum,s.r.o. Plzeň,
polach@nullvzuplzen.cz
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.,
VŠB TU Ostrava,
jaroslav.zapomel@nullvsb.cz
Tribology prof. Ing. Josef Brychta, PhD.,
VŠB Ostrava,
josef.brychta@nullvsb.cz
prof. Ing. Martin Hartl, PhD.,
VUT Brno,
hartl@nullfme.vutbr.cz

Anglicko-český terminologický slovník mechaniky strojů byl vytvořen v rámci činnosti komise pro standardizaci terminologie organizace IFToMM.
(c) 2010 prof. Ing. J. Novotný DrSc., Český národní komitét IFToMM, Česká společnost pro mechaniku