IFToMM – Český národní výbor

Základní informace

Český národní výbor IFToMM je členem mezinárodní federace International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science, jejímž cílem je propagace výzkumu v oblasti mechanizmů a strojů.

Logo IFToMMKontakt:
Český národní výbor IFToMM
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 224 353 083, 224 353 125
e-mail: pesek@nullit.cas.cz

Členové českého národního výboru:

Předseda: prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. ÚT AV ČR jaroslav.zapomel@nullvsb.cz
Místopředseda: doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. ZČU Plzeň, FAV jvimmr@nullkme.zcu.cz
Vědecký tajemník: Ing. Luděk Pešek, CSc. ÚT AV ČR pesek@nullit.cas.cz
Členové: doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. VÚT Brno, FSI brezina@nullfme.vutbr.cz
Ing. Jaromír Horáček, DrSc. ÚT AV ČR jaromirh@nullit.cas.cz
prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. VÚT Brno, FSI kotoul@nullfme.vutbr.cz
doc. Ing. Jiří Mrázek, CSc. TU Liberec, FSI jiri.mrazek@nulltul.cz
Ing. Jiří Náprstek, DrSc. ÚTAM AV ČR naprstek@nullitam.cas.cz
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. VÚT Brno, FSI petruska@nullfme.vutbr.cz
Dr. Ing. Pavel Polach, CSc. VZÚ Plzeň, s.r.o. polach@nullvzuplzen.cz
prof. RNDr. Jan Šklíba, CSc. TU Liberec, FSI jan.skliba@nulltul.cz
prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. VÚTS Liberec miroslav.vaclavik@nullvuts.cz
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. ČVUT Praha, FSI Michael.Valasek@nullfs.cvut.cz