RNDr. Jiří Hykl, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: 266053282
Místnost:  M2505
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Vzdělání:
1989 Přírodovědecká fakulta UK, organická chemie, RNDr.
2000 Externí postgraduální studium tamtéž, Ph.D.
   
Zaměstnání:
1989  výzkumný pracovník, analytik HPLC, GC-MS, FTIR
   ÚOCHB ČSAV, oddělení přírodních látek, Terpeny
2010  Ústav termomechaniky AV ČR

Vybrané publikace

Surface Tension of Supercooled Water: Inflection Point-Free Course down to 250 K Confirmed Using a Horizontal Capillary Tube
Václav Vinš, Jan Hošek, Jiří Hykl, and Jan Hrubý
J. Chem. Eng. Data, 2017, 62 (11), pp 3823–3832

Surface Tension of Supercooled Water: No Inflection Point down to
−25 °C
Jan Hrubý, Václav Vinš, Radim Mareš, Jiří Hykl and Jana Kalová
J. Phys. Chem. Lett. 2014, 5, 425−428

Surface Tension of Supercooled Water Determined by Using a
Counterpressure Capillary Rise Method
Václav Vinš, Maurice Fransen, Jiří Hykl and Jan Hrubý
J. Phys. Chem. B, 2015, 119 (17), pp 5567–5575

Granty