Mgr. Hana Chaloupecká, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Telefon: 266053203
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

 

Projekt Krátkodobé úniky nebezpečných plynů do atmosféry

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Informace v centrální evidenci projektů: TJ01000383

Doba řešení: 2018–2019

Soubory ke stažení: Databáze výsledkůPopis databáze výsledků | Výpočetní software

Granty

2021–2024SS03010139Vývoj pokročilých metod pro sledování plynných a aerosolových škodlivin
2020–2022TJ04000365Havarijní disperzní model pro toxické plyny
2018–2019TJ01000383Krátkodobé úniky nebezpečných plynů do atmosféty