doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.


Funkce:  Vedoucí pobočky
Oddělení:  Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace
Telefon: 541142891
Místnost:  -
Budova:  Pobočka VUT Brno, VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1995, Ing., VUT v Brně – fakulta stojní, Ústav mechaniky těles, obor Aplikovaná mechanika
 • 2000, Ph.D., VUT v Brně – fakulta strojního inženýrství, obor Inženýrská mechanika

Přehled zaměstnání

 • 1997 – dosud vědecký pracovník ÚT AV ČR v.v.i., od 2008 vedoucí pobočky
 • 2000 – dosud odborný asistent na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost na VUT v Brně fakulta strojního inženýrství

 • Statika – cvičení, přednášky,
 • Pružnost a pevnost I – cvičení, přednášky,
 • Pružnost a pevnost II – cvičení,
 • Metoda konečných prvků a výpočtový system ANSYS – přednášky, cvičení.

Vědeckovýzkumná činnost

 • řešení biomechanických problémů kyčelního kloubu se zaměřením na mikro a makro tvarové odchylky kontaktních ploch kyčelní endoprotézy,
 • spolehlivost keramické hlavice totální kyčelní endoprotézy,
 • výpočtové modelování magnetických spojek,
 • modelování degradačních procesů,
 • zbytková napjatost v žárových nástřicích keramiky Eucor,
 • stabilita odporníků trakčních vozidel.

Ocenění vědeckou komunitou
1997 - Cena Dr. Špačka v oboru biomechaniky za rok 1996

Vybrané publikace

Fuis, Vladimír - Návrat, Tomáš - Hlavoň, Pavel - Koukal, M. - Houfek, Martin Analysis of contact pressure between the parts of total hip joint endoprosthesis with shape deviations. [Analýza kontaktních tlaků mezi částmi totální kyčelní endoprotéza s tvarovými odchylkami.] Journal of Biomechanics. Roč. 40, č. 2 (2007), S558-S558. ISSN 0021-9290.
[ISB 2007. Taipei, 01.07.2007-05.07.2007]

Fuis, Vladimír - Janiček, P. - Hlavoň, Pavel CONTACT SURFACES OF BIG JOINTS – SITES OF THE DEVELOPMENT OF LIMIT STATES AND OTHER CONSIDERATIONS. [KONTAKTNÍ PLOCHY VELKÝCH KLOUBŮ – MÍSTA VZNIKU MEZNÍCH STAVŮ A JINÁ ZAMYŠLENÍ.] Engineering Mechanics. Roč. 15, č. 5 (2008), s. 381-388. ISSN 1802-1484

Fuis, Vladimír Přesnost výroby versus spolehlivost keramických hlavic kyčelní endoprotézy. [Manufacturing accuracy versus reliability of the hip joint endoprosthesis ceramic head.] Engineering Mechanics 2005 : national conference with interantional participation. Praha : Ústav termomechaniky AV ČR, 2005 - (Fuis, V.; Krejčí, P.; Návrat, T.) s. 95-97. ISBN 80-85918-93-5.

Fuis, Vladimír - Návrat, Tomáš - Hlavoň, Pavel - Janíček, P. Reliability of the Ceramic Head of the Total Hip Joint Endoprosthesis Using Weibull’s Weakest-link Theory. [Spolehlivost keramické hlavice totální kyčelní endoporotézy určená pomocí Weibullovy teorie nejslabšího článku.] World Congress on Medical Physics and Biomedical engineering 2006. Seoul : Springer, 2006 - (Kim, S.; Suh, T.) s. 1-4. ISBN 3-540-36839-6. ISSN 1727-1983. - (IFMBE proceedings).
[World Congress on Medical Physics and Biomedical engineering 2006. Seoul (KR), 27.08.2006-01.09.2006]

Návrat, Tomáš - Hlavoň, Pavel - Fuis, Vladimír - Janiček, P. Strain - Stress Analysis of Artificial Hip Joint, Influence of Bearing Material on Contact Pressure. [Napěťově deformační analýza kyčelního kloubu - vliv materiálů na kontaktní tlak.]
World Congress on Medical Physics and Biomedical engineering 2006. Seoul : Springer, 2006 - (Kim, S.; Suh, T.) s. 1-4. ISBN 3-540-36839-6. ISSN 1727-1983. - (IFMBE proceedings). [World Congress on Medical Physics and Biomedical engineering 2006. Seoul (KR), 27.08.2006-01.09.2006]

Hlavoň, Pavel - Fuis, Vladimír - Návrat, Tomáš - Florian, Z. Stress analysis of the radial head replacement in an elbow articulation. [Napěťová analýza radiální náhrady v loketním spojení.] Journal of Biomechanics. Roč. 40, č. 2 (2007), S624-S624. ISSN 0021-9290. [ISB 2007. Taipei, 01.07.2007-05.07.2007]

Hlavoň, Pavel - Fuis, Vladimír - Návrat, Tomáš - Florian, Z. Stress analysis of the radial head replacement in an elbow articulation. [Napěťová analýza radiální náhrady v loketním spojení.] WACBE 2007. Bangkok, Thailand : Biomedical Engineering Society, Singapore and World Association for Chinese Biomedical Engineers, 2007. P23-P23. ISBN 978-81-904262-8-2. - (Program and Abstracts of World Congress on Bioengineering).
[WACBE 2007. Bangkok (TH), 09.07.2007-11.07.2007]

Hlavoň, Pavel - Fuis, Vladimír - Florian, Z. STRESS ANALYSIS OF THE RADIAL HEAD REPLACEMENTS IN AN ELBOW ARTICULATION. [Napjatostní analýza náhrady hlavice rádia v loketní endoprotéze.] Engineering Mechanics. Roč. 15, č. 5 (2008), s. 319-327. ISSN 1802-1484

Vaverka, M. - Návrat, Tomáš - Vrbka, M. - Florian, Z. - Fuis, Vladimír Stress And Strain Analysis of The Hip Joint Using FEM.
[Deformačně napjatostní analýza kyčelního kloubu pomocí MKP.] Technology and Health Care. Roč. 14, 4-5 (2006), s. 271-279. ISSN 0928-7329

Hlavoň, Pavel - Fuis, Vladimír - Návrat, Tomáš - Florian, Z. - Janíček, P. Stress-deformation analysis of an elbow articulation with radial head replacement. [Napěťově deformační analýza loketního kloubu s částečnou náhradou proximální části rádia.] World Congress on Medical Physics and Biomedical engineering 2006. Seoul : Springer, 2006 - (Kim, S.; Suh, T.) s. 1-4. ISBN 3-540-36839-6. ISSN 1727-1983. - (IFMBE proceedings).
[World Congress on Medical Physics and Biomedical engineering 2006. Seoul (KR), 27.08.2006-01.09.2006]

Výuka

Statika - Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
Pružnost a pevnost I - Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

Granty

2013–2015GA13-34632SZvýšení úrovně výpočtového modelování chování keramické hlavice totální kyčelní endoprotézy
2005–2007GA101/05/0136Klinické biomechanické problémy velkých kloubů člověka
2004–2006GP101/04/P037Zvýšení úrovně výpočtového modelování pro určování pravděpodobnosti porušení keramické hlavice kyčelní endoprotézy (garant prof.Janíček)
2001–2003GP101/01/P039Stochastický přístup k posouzení spolehlivosti keramických hlavic totální kyčelní endoprotézy
2001–2003GA101/01/0974Specifické biomechanické problémy kyčelních endoprotéz a jejich řešení modelováním