Ing. František Valeš, CSc.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 377279650
Místnost:  P307A
Budova:  Pobočka Plzeň, Veleslavínova 11, Plzeň
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty

2007–2009GA101/07/0727Studium procesů při dynamickém kontaktu reálných kovových těles ve vztahu k materiálovým změnám
2007–2009GA101/07/0946Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles, izotropních a ortotropních
2006–2008GA101/06/0213Nestacionární napjatost a disperzní vlastnosti ortotropních těles
2000–2002GA101/00/0674Vliv materiálových nelinearit a geometrických nespojitostí na šíření napěťových vln v pevných tělesech