doc. Ing. Alexander Ivanovič Fedortchenko, DrSc.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: 266052303
Místnost:  M2513
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Александр И. Федорченко

Vybrané publikace

 

Granty

2012–2013LH12042Mikrooptický snímač viskozity kapalin, využívající ztráty intenzity světla při ohybu kmitajícího vlákna