Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (7., 9, a 11. listopadu 2023)

Vážení příznivci vědy a techniky, srdečně vás zveme do Ústavu termomechaniky AV ČR na Dny otevřených dveří konané v rámci Týdne Akademie věd ČR. Konat se budou v Praze a Plzni ve čtvrtek 9. listopadu 2023 a v Novém Kníně v úterý a sobotu 7. a 11. listopadu 2023. Připravili jsme si pro vás prohlídku laboratoří, experimenty a zajímavá témata týkající se nejnovějších trendů aplikované fyziky. Těšíme na vaši návštěvu!

 

Ústav termomechaniky AV ČR – hlavní budova v Praze

Místo konání: Dolejškova 5, Praha 8, stanice metra C – Ládví, zobrazit mapu
Datum a doba otevření: 9. listopadu 2023, 9:00 – 18:00
Kontakt: Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@nullit.cas.cz

Přednášky:

10:00 – přednáškový sál Ústavu termomechaniky AV ČR

Ing. Zuzana Antošová, Ph.D., Využití pulzací tekutiny pro chlazení elektroniky

Rychlý vývoj v oblasti elektroniky klade vysoké nároky na chlazení elektronických zařízení, ať už se jedná o mobilní telefony nebo počítače, kde proti sobě často jdou požadavky na malé rozměry, velký výkon, nízkou spotřebu a vysokou spolehlivost. Přijďte se podívat, jaká existuje alternativa ke klasickému chlazení pomocí ventilátoru, a taky, jak nás při výzkumu chlazení mohou inspirovat třeba i medúzy.

Témata exkurzí:
9:00 – 18:00

 1. Prototyp miniaturizovaného přístroje pro tahové namáhání lidské kožní tkáně in vivo. Laboratoř nedestruktivního testování
 2. Lokalizace poruch v konstrukcích pomocí akustické emise. Laboratoř nedestruktivního testování
 3. Plasma Shock Peening – zpevňování povrchu explozí plazmatu (Laboratoř elektrofyziky)   
 4. Hodnocení mechanických vlastností kovů na zkušebním stroji INSTRON – ukázka tahové zkoušky za pokojové teploty (Laboratoř termomechaniky materiálů)
 5. Prohlídka nízkorychlostního aerodynamického tunelu a představení metod experimentálního vyšetřování turbulentních proudů (Laboratoř turbulentních smykových proudění)
 6. Víte co je to tip-timing? Výzkum metod pro snímání vibrací turbínových kol. (Laboratoř rotační laserové vibrometrie)
 7. Měření kmitání železničních kol. Laboratoř vibrodiagnostiky a nelineární dynamiky
 8. Skupenské změny kapalin a plynů a jejich vlastnosti při extrémních podmínkách (Laboratoř fázových přechodů)
 9. Bezkontaktní vyšetřování mechanických vlastností pevných látek (Laboratoř charakterizace materiálů)
 10. Víte, že geometrie budov ovlivňuje sílu větru v ulicích? Přijďte si postavit „ulici“, „městečko“ a přesvědčte se na vlastní oči (Laboratoř aerodynamiky prostředí – hravé zkoumání)

Pozn.: Prosíme zájemce větších skupin, aby si exkurze telefonicky nebo emailem rezervovali předem u kontaktní osoby.

 

Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně

Machův-Zehnderův interferometr

Místo konání: Jatecká 511, 262 03 Nový Knín, zobrazit mapu
Spojení z Prahy: Smíchovské nádraží, autobus

Kontakt: Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@nullit.cas.cz
doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D., tel.: 266 053 352, e-mail: luxa@nullit.cas.cz
Datum a doba otevření: 7. listopadu 2023, 9:00 – 15:00 a 11. listopadu 2023, 9:00 – 14:00

Témata exkurzí:

 1. Prohlídka vysokorychlostního aerodynamického tunelu a obslužných technologií, výzkum pro energetické strojírenství (Laboratoř vnitřních proudění)
 2. Fyzikální modelování proudění a znečištění vzduchu v přízemní vrstvě atmosféry (Laboratoř aerodynamiky prostředí)
 3. Proudění vzduchu a jeho pulzace. Využití pulzací pro chlazení elektroniky (Laboratoř sdílení tepla a hmoty)

Pozn.: Prosíme zájemce větších skupin, aby si exkurze telefonicky nebo emailem rezervovali předem u kontaktních osob.

 

Laboratoř povrchových technologií a degradace materiálů (pobočka Plzeň)

Místo konání: Veleslavínova 11, Plzeň, zobrazit mapu
Kontakt: doc. Ing. Petr Hora, CSc., tel.: 377 279 652, e-mail: hora@nullcdm.it.cas.cz
RNDr. Ivo Štěpánek, tel.: 377 279 648, e-mail: ivo.stepanek@nullvolny.cz
Datum a doba otevření: 9. listopadu 2023, 9:00 – 15:00

Témata exkurzí:

 1. Prohlídka laboratoří pro technologické procesy povrchových úprav a degradační zkoušky materiálů.
 2. Prohlídka laboratoří pro zkoušky stárnutí polymerních a kompozitních materiálů.
 3. Prohlídka laboratoře pro hodnocení mechanických a chemických vlastností a chování materiálů ve velmi malých lokalitách a povrchových vrstvách.

Pozn.: Prosíme zájemce, aby si exkurze telefonicky nebo emailem rezervovali předem u kontaktních osob.