Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (4. a 6. listopadu 2021)

Vážení příznivci vědy a techniky, srdečně vás zveme do Ústavu termomechaniky AV ČR na Dny otevřených dveří konané v rámci Týdne Akademie věd ČR. Konat se budou v Praze a Plzni ve čtvrtek 4. listopadu, v Novém Kníně v sobotu 6. listopadu 2021. Připravili jsme si pro vás prohlídku laboratoří, experimenty a zajímavá témata týkající se nejnovějších trendů aplikované fyziky. Těšíme na vaši návštěvu!

Prosíme návštěvníky Dnů otevřených dveří o dodržování aktuálně platných vládních opatření k ochraně před šířením nemoci COVID-19. Z důvodu narůstajícího počtu onemocnění Covid-19 žádáme všechny zájemce, aby si návštěvu vybrané exkurze na pracovišti v Praze rezervovali na e-mailové adrese kajprova@nullit.cas.cz.

Test Fuel Cell

ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v. v. i.

Z důvodu narůstajícího počtu onemocnění Covid-19 žádáme všechny zájemce, aby si návštěvu vybrané exkurze na pracovišti v Praze rezervovali na e-mailové adrese kajprova@nullit.cas.cz.

Místo konání: Dolejškova 5, Praha 8, stanice metra C – Ládví
Datum a doba otevření: 4. listopadu 2021, 9:00 – 18:00
Kontakt: Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@nullit.cas.cz

Témata exkurzí:
9:00 – 18:00
 1. Ukázka elektromagnetické pseudolevitace setrvačníku pro ukládání energie (Laboratoř elektrofyziky)
 2. Vodíkový palivový článek – demonstrace technologie palivového článku o výkonu 300 W (Laboratoř elektrofyziky)
 3. Hodnocení mechanických vlastností kovů na zkušebním stroji INSTRON – ukázka tahové zkoušky za pokojové teploty (Laboratoř termomechaniky materiálů)
 4. Prohlídka nízkorychlostního aerodynamického tunelu a představení metod experimentálního vyšetřování turbulentních proudů (Laboratoř turbulentních smykových proudění)
 5. Měření kmitání železničních kol (Laboratoř vibrodiagnostiky a nelineární dynamiky)
 6. Bezkontaktní vyšetřování mechanických vlastností pevných látek (Laboratoř charakterizace materiálů)
 7. Skupenské změny kapalin a plynů a jejich vlastnosti při extrémních podmínkách (Laboratoř fázových přechodů)
 8. Víte, že geometrie budov ovlivňuje sílu větru v ulicích? Přijďte si postavit „ulici“, „městečko“ a přesvědčte se na vlastní oči (Laboratoř aerodynamiky prostředí – hravé zkoumání)
 9. Lokalizace poruch v konstrukcích pomocí akustické emise (Laboratoř nedestruktivního testování)

Pozn.: Prosíme zájemce větších skupin, aby si exkurze telefonicky nebo emailem rezervovali předem u kontaktní osoby.

 

Machův-Zehnderův interferometr

AERODYNAMICKÁ LABORATOŘ – NOVÝ KNÍN

Z důvodu narůstajícího počtu onemocnění Covid-19 jsou exkurze na tomto pracovišti zrušeny.

Děkujeme za pochopení.

Místo konání: Jatecká 511, 262 03 Nový Knín
Spojení z Prahy: Smíchovské nádraží, autobus
Kontakt: Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@nullit.cas.cz
doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D., tel.: 266 053 352, e-mail: luxa@nullit.cas.cz
Datum a doba otevření: 6. listopadu 2021, 9:00 – 14:00

Témata exkurzí
9:00 – 14:00
 1. Prohlídka vysokorychlostního aerodynamického tunelu a obslužných technologií, výzkum pro energetické strojírenství (Laboratoř vnitřních proudění)
 2. Fyzikální modelování proudění a znečištění vzduchu v přízemní vrstvě atmosféry (Laboratoř aerodynamiky prostředí)
 3. Proudění vzduchu a jeho pulzace. Využití pulzací pro chlazení elektroniky (Laboratoř sdílení tepla a hmoty)
 4. Ukázka netradičního chování tekutin – experimenty

Pozn.: Prosíme zájemce větších skupin, aby si exkurze telefonicky nebo emailem rezervovali předem u kontaktních osob.

 

CENTRUM DIAGNOSTIKY MATERIÁLU – PLZEŇ

Místo konání: Veleslavínova 11, Plzeň
Kontakt: doc. Ing. Petr Hora, CSc., tel.: 377 279 652, e-mail: hora@nullcdm.it.cas.cz
RNDr. Ivo Štěpánek, tel.: 377 279 648, e-mail: stepanek@nullit.cas.cz
Datum a doba otevření: 4. listopadu 2021, 9:00 – 15:00

Témata exkurzí
9:00 – 15:00
 1. Prohlídka laboratoře pro zkoušení únavových vlastností a chování materiálů při dlouhodobém opakovaném zatěžování
 2. Prohlídka laboratoře pro hodnocení mechanických vlastností a chování materiálů ve velmi malých lokalitách a ukázka možnosti hodnocení lokálních mechanických a chemických vlastností různorodých materiálů s příklady jejich širokého použití

Pozn.: Prosíme zájemce, aby svou návštěvu ohlásili výše uvedené kontaktní osobě.