Oddělení D 1 – Dynamika tekutin

Vedoucí:   doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D.
Zástupce vedoucího:   Ing. Štěpán Nosek, Ph.D.
Sekretariát:   Lucie Milerová

Oddělení dynamiky tekutin se věnuje teoretickému a experimentálnímu základnímu výzkumu v oblasti dynamiky tekutin, zejména vnitřní aerodynamiky, přechodového a turbulentního smykového proudění, dále pak výpočetní dynamice tekutin (CFD) a některým aspektům vnější aerodynamiky a aerodynamiky životního prostředí, zejména studiu procesů při atmosférickém proudění, procesů v atmosférické mezní vrstvě, disperzi v atmosféře a studiu problémů životního prostředí a proudění větru.

Projekty

{PROJEKTY}

Vybaveni

JménoTelefonE-mail
Ing. Pavel Antoš, Ph.D.+420 266 052 031antos@it.cas.cz
Petr Fiala+420 318 401 126fiala@it.cas.cz
Ing. Jindřich Hála+420 266 053 303hala@it.cas.cz
Mgr. Hana Chaloupecká, Ph.D.+420 266 053 203hanach@it.cas.cz
Ing. Michala Jakubcová, Ph.D.+420 266 053 203michala@it.cas.cz
prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.+420 266 053 273janour@it.cas.cz
RNDr. Klára Jurčáková, Ph.D.+420 266 053 009jurcakova@it.cas.cz
Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D.+420 266 053 203kellrad@it.cas.cz
Mgr. Zuzana Kluková+420 266 053 009klukovaz@it.cas.cz
Mgr. Pavlo Kosiak+420 266 053 303kosiak@it.cas.cz
Ing. Jan Lepičovský, DrSc.+420 266 053 132lepic@it.cas.cz
doc. Ing. Petr Louda, Ph.D.+420 266 052 027louda@it.cas.cz
Ján Lukáč+420 266 052 027lukac@it.cas.cz
doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D.+420 266 053 352luxa@it.cas.cz
Ing. Milan Mamula+420 266 053 190mamula@it.cas.cz
Lucie Milerová+420 266 053 145milerova@it.cas.cz
Ing. Josef Musil+420 266 053 313musil@it.cas.cz
Ing. Štěpán Nosek, Ph.D.+420 266 053 382nosek@it.cas.cz
RNDr. MgA. Jan Pech, Ph.D.+420 266 053 132jpech@it.cas.cz
Ing. Pavel Procházka, Ph.D.+420 266 053 313prochap@it.cas.cz
prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.+420 266 053 824prihoda@it.cas.cz
Ing. Tomáš Radnic+420 266 052 072radnic@it.cas.cz
Ing. Vladislav Skála, Ph.D.+420 266 052 031skala@it.cas.cz
Bc. Ondřej Suchý+420 266 052 025suchy@it.cas.cz
prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc.+420 224 352 577safarik@it.cas.cz
Ing. David Šimurda, Ph.D.+420 266 053 303simurda@it.cas.cz
prof. Ing. Václav Uruba, CSc.+420 266 053 414uruba@it.cas.cz
Ing. Václav Vlček, CSc.+420 266 053 402vlcek@it.cas.cz
Antonín Zajíček+420 318 401 126zajicek@it.cas.cz
prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.+420 266 053 046zelinger@it.cas.cz