Oddělení D 1 – Dynamika tekutin

Vedoucí:   Ing. Štěpán Nosek, Ph.D.
Zástupce vedoucího:   Ing. David Šimurda, Ph.D.
Sekretariát:   Lucie Milerová

Posláním oddělení dynamiky tekutin je studium dynamiky různých druhů proudění tekutin, zejména proudění stlačitelné tekutiny ve složitých vnitřních geometriích při podzvukových, transsonických a nadzvukových rychlostech, smykového proudění včetně turbulentního proudění a přechodu z laminárního proudění do turbulence a atmosférického proudění a rozptylu znečišťujících látek v mezní vrstvě atmosféry. Zajímá nás také vzájemná interakce různých proudění, řízení proudění a interakce proudící tekutiny s pevnými tělesy. K naplnění našeho poslání vyvíjíme vlastní experimentální a numerické nástroje a postupy.

Projekty

{PROJEKTY}

Vybaveni

JménoTelefonE-mail
Ing. Pavel Antoš, Ph.D.266052031antos@it.cas.cz
Ing. Jaroslav Cibulka266053132cibujar@it.cas.cz
Petr Fiala318401126fiala@it.cas.cz
Ing. Jindřich Hála, Ph.D.266052303hala@it.cas.cz
Mgr. Hana Chaloupecká, Ph.D.266053203hanach@it.cas.cz
Ing. Michala Jakubcová, Ph.D.266053203michala@it.cas.cz
prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.266053273janour@it.cas.cz
RNDr. Klára Jurčáková, Ph.D.266053009jurcakova@it.cas.cz
Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D.266053203kellrad@it.cas.cz
Mgr. Zuzana Kluková, Ph.D.266053009klukovaz@it.cas.cz
Ing. Terezie Kreuzová266052303kreuzova@it.cas.cz
Ing. Jan Lepičovský, DrSc.266053132lepic@it.cas.cz
doc. Ing. Petr Louda, Ph.D.266052027louda@it.cas.cz
Ján Lukáč266052027lukac@it.cas.cz
doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D.266053352luxa@it.cas.cz
Ing. Milan Mamula266053190mamula@it.cas.cz
Lucie Milerová266053145milerova@it.cas.cz
Ing. Josef Musil266053313musil@it.cas.cz
Ing. Štěpán Nosek, Ph.D.266053382nosek@it.cas.cz
RNDr. MgA. Jan Pech, Ph.D.266053132jpech@it.cas.cz
Ing. Pavel Procházka, Ph.D.266053313prochap@it.cas.cz
prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.266053824prihoda@it.cas.cz
Ing. Tomáš Radnic266052303radnic@it.cas.cz
Ing. Vladislav Skála, Ph.D.266052031skala@it.cas.cz
Bc. Ondřej Suchý266052025suchy@it.cas.cz
prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc.224352577safarik@it.cas.cz
Ing. David Šimurda, Ph.D.266053303simurda@it.cas.cz
prof. Ing. Václav Uruba, CSc.266053414uruba@it.cas.cz
Antonín Zajíček318401126zajicek@it.cas.cz