prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: 266053342
Místnost:  M2510
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID): H-1320-2014
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Tomas_Roubicek2

Redakční rady:

Další informace a profily:

Granty

2010–2014GAP201/10/0357Moderní matematické a počítačové modely pro ne-elastické procesy v pevných látkách