Dr. Ing. Monika Součková


Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: +420 266 053 138
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Vzdělání
1995 Dr. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, technologie makromolekulárních látek
1993 Ing. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, technologie výroby a zpracování polymerů
   
Zaměstnání
2006 výzkumný pracovník Ústavu termomechaniky AVČR, oddělení termodynamiky

Vybrané publikace

  • Klomfar J., Součková M., Pátek J.: Surface tension measurements with validated accuracy for four 1-alkyl-3-methylimidazolium based ionic liquids, Journal of Chemical Thermodynamics, 42, 323-329, (2010)
  • Klomfar J., Součková  M.,  Pátek J.: Buoyancy density measurements for 1-alkyl-3-methylimidazolium based ionic liquids with tetrafluoroborate anion, Fluid Phase Equilibria, 282, 31-37 (2009)
  • Klomfar J., Součková M.,  Pátek J.: Surface Tension Measurements for Four 1-Alkyl-3-methylimidazolium-Based Ionic Liquids with Hexafluorophosphate Anion, Journal of Chemical and Engineering Data, 54,  1389-1394 (2009)

Researcher ID: G-8053-2014

Granty