Ing. Jiří Plešek, CSc.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266053213
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: G-7828-2014
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

 • od r. 2021: člen Akademické rady AV ČR a zástupce ředitele Ústavu termomechaniky
 • 2013–2021: ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR
 • 2007: zástupce ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR
 • 2003–2007: vedoucí oddělení D4 – Rázy a vlny v tělesech
 • 1999–2000: Fyzikální ústav AV ČR, Praha, částečný úvazek
 • 1997: vědecký pracovník Ústavu termomechaniky AV ČR
 • 1993–1997: výpočtář, VAMET s.r.o., BIC ČVUT Praha
 • 1992: Ústav termomechaniky AV ČR, částečný úvazek
 • 1992: CSc. – Modelování termoplastického chování materiálů a aplikace v metodě konečných prvků
 • 1984–1993: výzkumný a vývojový pracovník, SVÚSS, Praha – Běchovice
 • 1984: Ing. v oboru Aplikovaná mechanika, Fakulta strojní ČVUT Praha

Organizační činnost a členství ve vědeckých společnostech

Vybrané publikace

 • PLEŠEK, J., FEIGENBAUM, H.P., DAFALIAS, Y.F.: Convexity of yield surfaces with directional distortional hardening. ASCE J. Eng. Mech., 136, No. 4, pp. 477-484, 2010.
 • GABRIEL, D., PLESEK, J., KOLMAN, R., VALES, F.. Dispersion of elastic waves in the contact-impact problem of a long cylinder. J. Comp. Appl. Math., 234, pp. 1930-1936, 2010.
 • FEIGENBAUM, H.P. DUGDALE, J., DAFALIAS, Y.F., KOUROUSIS, K.I., PLEŠEK, J.: Multiaxial ratcheting with advanced kinematic and directional distortional hardening rules. Int. J. Sol. Struct., 49, pp. 3063-3076, 2012.
 • KOLMAN, R., PLEŠEK, J., OKROUHLÍK, M., GABRIEL, D.: Grid dispersion analysis of plane square biquadratic serendipity finite elements in transient elastodynamics. Int. J. Numer. Meth. Engrg., 96, No.1, pp.1-28, 2013.
 • ČERV, J., PLEŠEK, J.: Implicit and explicit secular equations for Rayleigh waves in two-dimensional anisotropic media. J. Wave Motion, 50, pp1105-1117, 2013.
 • KOLMAN, R., PLEŠEK, J., OKROUHLÍK, M.: Complex wavenumber Fourier analysis of the B-spline based finite element method. J. Wave Motion, 51, No. 2, pp. 348–359, 2014.
 • KOLMAN, R., SOROKIN, S., BASTL, B., KOPAČKA, J., PLEŠEK, J.: Isogeometric analysis of free vibration of simple shaped elastic samples. J. Acoust. Soc. Am., 137, No. 4., pp. 2089-2100, 2015.
 • MAREK, R., PLEŠEK, J., HRUBÝ, Z., PARMA, S., FEIGENBAUM, H.P., DAFALIAS, Y.F.: Numerical implementation of a model with directional distortional hardening. ASCE J. Eng. Mech., 141, No. 12, 04015048 (10 pages), 2015.
 • KOPAČKA, J., GABRIEL, D., PLEŠEK, J., ULBIN, M.: Assessment of methods for computing the closest point projection, penetration and gap functions in contact problems. Int. J. Numer. Meth. Engrg., 105, pp. 803-833, 2016.
 • KOLMAN, R., PLEŠEK, J., ČERV, J., OKROUHLÍK, M., PAŘÍK, P.: Temporal-spatial dispersion and stability analysis of finite element method in explicit elastodynamics. Int. J. Numer. Meth. Engrg., 106, pp. 113-128, 2016.
 • ČERV, J., ADÁMEK, V., VALEŠ, F., GABRIEL, D., PLEŠEK, J.: Wave motion in a thick cylindrical rod undergoing longitudinal impact. J. Wave Motion, 66, pp. 88-105, 2016.
 • KOLMAN, R., OKROUHLÍK, M., BEREZOVSKI, A., GABRIEL, D., KOPAČKA, J., PLEŠEK, J.: B-spline based finite element method in one-dimensional discontinuous elastic wave propagation. Appl. Math. Modelling, 46, pp. 382-395, 2017.
 • PAŘÍK, P., PLEŠEK, J.: On the implementation of a direct solver for large finite element problems. Adv. Engng. Software, 113, pp. 2-6, 2017.
 • KLOC, L., SKLENIČKA, V., DYMÁČEK, P., PLEŠEK, J.: New creep constitutive equation for finite element modelling including transient effects. Mech. Mater., 119, pp. 49-55, 2018.
 • KOPAČKA, J., TKACHUK, A., GABRIEL, D., KOLMAN, R., BISCHOFF, M., PLEŠEK, J.: On stability and reflection-transmission analysis of the bipenalty method in contact-impact problems: a one-dimensional, homogeneous case study. Int. J. Numer Meth. Engrg., 113, pp. 1607-1629, 2018.

Přednášky

Granty

2019–2021GA19-03282SVliv komplexních módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku
2019–2022LTAUSA18199Pokročilé fenomenologické modely plasticity a fázových transformací v moderních inženýrských materiálech
2017–2019GA17-12925SPevnost materiálů a strojních součástí na bázi železa. Víceškálový přístup
2015–2017GA15-20666SPokročilé fenomenologické metody plasticity a jejich aplikace v porušování strojních součástí
2014–2016LH - KONTAKT IIVývoj, validace a implementace modelů plasticity kovů s kinematickým a směrovým zpevněním
2010–2012ME10024Vývoj konstitutivních modelů plasticity ve výpočtové mechanice
2009–2013GA101/09/1630Numerické řešení stacionárních a nestacionárních problémů dispersního šíření vln v mechanických systémech na různých úrovních
2006–2008GA101/06/0914Numerické modelování velkých elasto-plastických deformací a aplikace v tváření kovů
2006–2009IAA100100637Real-space metoda pro výpočty elektronové struktury a totálních energií neperiodických systémů založená na metodě konečných prvků a pseudopotenciálu
2003–2005GA101/03/0331Simulace šíření únavových trhlin ve složitých provozních podmínkách metodou konečných prvků
1999–2001GA101/99/0834Metoda konečných prvků v nelineární mechanice kontinua a aplikace v problémech šíření trhlin