Ing. Jiří Plešek, CSc.


Oddělení:  Sekretariát ředitele ústavu
Telefon: +420 266 053 213
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

od r. 2013 ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
2007 zástupce ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
2003–2007 vedoucí oddělení D4 – Rázy a vlny v tělesech
1999–2000 Fyzikální ústav AV ČR, Praha, částečný úvazek
1997 vědecký pracovník Ústavu termomechaniky AV ČR
1993–1997 výpočtář, VAMET s.r.o., BIC ČVUT Praha
1992 Ústav termomechaniky AV ČR, částečný úvazek
1992 CSc. – Modelování termoplastického chování materiálů a aplikace v metodě konečných prvků
1984-1993 výzkumný a vývojový pracovník, SVÚSS, Praha – Běchovice
1984 Ing. v oboru Aplikovaná mechanika, Fakulta strojní ČVUT Praha

Organizační činnost a členství ve vědeckých společnostech

Vybrané publikace

PLEŠEK, J., FEIGENBAUM, H.P., DAFALIAS, Y.F.: Convexity of yield surfaces with directional distortional hardening. ASCE J. Eng. Mech., 136, No. 4, pp. 477-484, 2010.

GABRIEL, D., PLESEK, J., KOLMAN, R., VALES, F.. Dispersion of elastic waves in the contact-impact problem of a long cylinder. J. Comp. Appl. Math., 234, pp. 1930-1936, 2010.

FEIGENBAUM, H.P. DUGDALE, J., DAFALIAS, Y.F., KOUROUSIS, K.I., PLEŠEK, J.: Multiaxial ratcheting with advanced kinematic and directional distortional hardening rules. Int. J. Sol. Struct., 49, pp. 3063-3076, 2012.

KOLMAN, R., PLEŠEK, J., OKROUHLÍK, M., GABRIEL, D.: Grid dispersion analysis of plane square biquadratic serendipity finite elements in transient elastodynamics. Int. J. Numer. Meth. Engrg., 96, No.1, pp.1-28, 2013.

ČERV, J., PLEŠEK, J.: Implicit and explicit secular equations for Rayleigh waves in two-dimensional anisotropic media. J. Wave Motion, 50, pp1105-1117, 2013.

KOLMAN, R., PLEŠEK, J., OKROUHLÍK, M.: Complex wavenumber Fourier analysis of the B-spline based finite element method. J. Wave Motion, 51, No. 2, pp. 348–359, 2014.

KOLMAN, R., SOROKIN, S., BASTL, B., KOPAČKA, J., PLEŠEK, J.: Isogeometric analysis of free vibration of simple shaped elastic samples. J. Acoust. Soc. Am., 137, No. 4., pp. 2089-2100, 2015.

MAREK, R., PLEŠEK, J., HRUBÝ, Z., PARMA, S., FEIGENBAUM, H.P., DAFALIAS, Y.F.: Numerical implementation of a model with directional distortional hardening. ASCE J. Eng. Mech., 141, No. 12, 04015048 (10 pages), 2015.

KOPAČKA, J., GABRIEL, D., PLEŠEK, J., ULBIN, M.: Assessment of methods for computing the closest point projection, penetration and gap functions in contact problems. Int. J. Numer. Meth. Engrg., 105, pp. 803-833, 2016.

KOLMAN, R., PLEŠEK, J., ČERV, J., OKROUHLÍK, M., PAŘÍK, P.: Temporal-spatial dispersion and stability analysis of finite element method in explicit elastodynamics. Int. J. Numer. Meth. Engrg., 106, pp. 113-128, 2016.

ČERV, J., ADÁMEK, V., VALEŠ, F., GABRIEL, D., PLEŠEK, J.: Wave motion in a thick cylindrical rod undergoing longitudinal impact. J. Wave Motion, 66, pp. 88-105, 2016.

KOLMAN, R., OKROUHLÍK, M., BEREZOVSKI, A., GABRIEL, D., KOPAČKA, J., PLEŠEK, J.: B-spline based finite element method in one-dimensional discontinuous elastic wave propagation. Appl. Math. Modelling, 46, pp. 382-395, 2017.

PAŘÍK, P., PLEŠEK, J.: On the implementation of a direct solver for large finite element problems. Adv. Engng. Software, 113, pp. 2-6, 2017.

KLOC, L., SKLENIČKA, V., DYMÁČEK, P., PLEŠEK, J.: New creep constitutive equation for finite element modelling including transient effects. Mech. Mater., 119, pp. 49-55, 2018.

KOPAČKA, J., TKACHUK, A., GABRIEL, D., KOLMAN, R., BISCHOFF, M., PLEŠEK, J.: On stability and reflection-transmission analysis of the bipenalty method in contact-impact problems: a one-dimensional, homogeneous case study. Int. J. Numer Meth. Engrg., 113, pp. 1607-1629, 2018.

Výuka

Mechanika kontinua, Fakulta strojní ČVUT

Granty

2019–2021GA19-03282SVliv komplexních módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku
2019–2022LTAUSA18199Pokročilé fenomenologické modely plasticity a fázových transformací v moderních inženýrských materiálech
2017–2019GA17-12925SPevnost materiálů a strojních součástí na bázi železa. Víceškálový přístup
2015–2017GA15-20666SPokročilé fenomenologické metody plasticity a jejich aplikace v porušování strojních součástí
2014–2016LH - KONTAKT IIVývoj, validace a implementace modelů plasticity kovů s kinematickým a směrovým zpevněním
2010–2012ME10024Vývoj konstitutivních modelů plasticity ve výpočtové mechanice
2009–2013GA101/09/1630Numerické řešení stacionárních a nestacionárních problémů dispersního šíření vln v mechanických systémech na různých úrovních
2006–2008GA101/06/0914Numerické modelování velkých elasto-plastických deformací a aplikace v tváření kovů
2006–2009IAA100100637Real-space metoda pro výpočty elektronové struktury a totálních energií neperiodických systémů založená na metodě konečných prvků a pseudopotenciálu
2003–2005GA101/03/0331Simulace šíření únavových trhlin ve složitých provozních podmínkách metodou konečných prvků
1999–2001GA101/99/0834Metoda konečných prvků v nelineární mechanice kontinua a aplikace v problémech šíření trhlin