Ing. Ondřej Bartoš, Ph.D.


Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: +420 266 052 024
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Ing. - 2001 - Fakulta strojní ČVUT v Praze
PhD. - 2008 - Ústav energetiky, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Zahraniční stáže:

2003 - Diploma course, von Karman Institute for fluid dynamics, Belgie (12 měsíců)
2008 - University of Eindhoven, (2 týdny)
2011/12 - Postdoktorský projekt, University of Shanghai for Science and Technology, Čína (2x4měsíce)

Vybrané publikace

Kolovratník M., Hrubý, J., Ždímal, V., Jiříček, I., Bartoš, O., Moravec, P.: Measurements of heterogeneous particles in superheated steam in turbines of coal-fired power plants. 8th European Turbomachinery Conference. Graz, 2009

Janeba B., Kolovratnik K., Bartoš O.: Measurement of O2 in the Combustion Chamber of a pulverized Coal Boiler, in Acta Polytechnica Journal, Vol. 52, No. 3/2012, p. 35-38, ISSN 1210-2709, 2012, Prague

Výuka

Tepelné oběhy v energetice - Ústav energetiky, FS ČVUT v Praze
Řízení a automatizace energetických zařízení - Ústav energetiky, FS ČVUT v Praze

Granty